Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Διδακτικές Προσεγγίσεις στα Φιλολογικά Μαθήματα

13,93 12,54

Διδακτικές Προσεγγίσεις στα Φιλολογικά Μαθήματα

13,93 12,54

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-275-5
  • Έκδοση:
   1η, Σεπτέμβριος 2006
  • Κωδ. καταλόγου:
   402275
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   255
Περιγραφή

Σε αυτό το βιβλίο διατυπώνεται μία σύνθεση από θεμελιώδεις θεωρητικές παραδοχές που καθοδηγούν τα διδακτικά βήματα του διδάσκοντα κατά την οργάνωση και το σχεδιασμό μιας ωριαίας αποτελεσματικής διδασκαλίας με παραδείγματα από όλα τα φιλολογικά μαθήματα. Ο διδάσκων θα ανιχνεύσει στα δεδομένα τις αιτιακές ή τις λειτουργικές σχέσεις που τα διέπουν (προσδιορισμούς, αίτια, αντιστοιχίες, προϋποθέσεις, αλληλεπιδράσεις κλπ.), τις συμβολικές ή νοηματικές σχέσεις (συνοχή, δομική συνάφεια, υφολογικές αναλογίες, συνδέσεις κλπ.), τις μορφολογικές σχέσεις, όπως και θα οργανώσει την προσφορά του νέου αντικειμένου, αφομοιώνοντας το θεωρητικό στοχασμό ώστε να επιτύχει τον καλύτερο συνδυασμό μεθόδου, περιεχομένου και μαθητών και να προβεί στην πράξη. Ο επιδιωκόμενος στόχος του βιβλίου είναι να καταστήσει τον εκπαιδευτικό των φιλολογικών μαθημάτων ικανό να διεξάγει συνεχή διάλογο τόσο με το μορφωτικό αγαθό όσο και με το μαθητή: να είναι «επιστήμων γητευτής».

Περιεχόμενα

Πρόλογος
ΘΕΩΡΙΑ: Εννοιολογική ανάλυση των όρων: "Διδασκαλία", "Μάθηση", "Διδακτική"
Διδακτική μεθοδολογία
Μορφές διδασκαλίας
Διδακτικές αρχές
Πορεία διδασκαλίας
Προϋποθέσεις σωστής διδασκαλίας
Αξιολόγηση
Μοντέλα διδασκαλίας
Από την Επιστημονική – Αποτελεσματική στην προσωπική θεωρία της διδασκαλίας
ΠΡΑΞΗ: Η Αφόρμηση ως εργαλείο μάθησης στο χώρο των φιλολογικών μαθημάτων
Διαθεματικότητα και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στην τραγωδία "Ελένη" του Ευριπίδη
Αναζητώντας σύγχρονους δρόμους στη διδασκαλία της Αρχαιοελληνικής Γραμματείας από μετάφραση στο Γυμνάσιο: Από τη θεωρία στην πράξη
Από τον Όμηρο στον Ιονέσκο: αναζητώντας γέφυρες από το χθες στη σήμερα
Μια διδακτική προσέγγιση στην "Ελένη" του Γ. Σεφέρη
Η αισθητική της πρόσληψης στη λογοτεχνία. Ένα παράδειγμα
Διακειμενικότητα και M. RIFFATERRE
Γραφή και επαναγραφή της περίληψης
Η συμβολή του Μουσείου στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας
Η χρήση της δραματικής τέχνης ως εναλλακτική μέθοδος στη διδασκαλία της ιστορίας: το δράμα στην ιστορία ή το δράμα της ιστορίας
Ο έλεγχος των ιστορικών πηγών και η ανάγκη αναθεώρησης ορισμένων για χρήση σχολική και μη
"1821-1829: Ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας". Διδακτική πρόταση για την αξιοποίηση του διερευνητικού λογισμικού "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"
Παράρτημα: Η επικοινωνιακή-βιωματική διδασκαλία στα Αρχαία Ελληνικά

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες