Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Δια-Θεματική Γεωγραφία

29,36 26,42

Δια-Θεματική Γεωγραφία

29,36 26,42

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32165
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-159-8
  • Έκδοση:
   1η, Σεπτέμβριος 2004
  • Κωδ. καταλόγου:
   402159
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   320
Περιγραφή

Η καθημερινή και η διά βίου επαφή του ανθρώπου, ως βιολογικού, πνευματικού και κοινωνικού όντος, με το γεωγραφικό χώρο, τα φυσικά και τα ανθρωπογενή στοιχεία του, είναι όχι μόνο δεδομένη αλλά και εκ των πραγμάτων επιβεβλημένη. Κατά συνέπεια, τόσο η καλύτερη γνώση του χώρου όσο και η κατανόηση των φαινομένων και διεργασιών που συντελούνται σ’ αυτόν, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για το ανθρώπινο γένος. Έτσι, οι βασικοί στόχοι του παρόντος βιβλίου εστιάζονται στην απόκτηση της γεωγραφικής γνώσης μέσω της παροχής γεωγραφικής πληροφορίας, όπως και στην καλλιέργεια γεωγραφικής-κριτικής ικανότητας για την κατανόηση, ερμηνεία και αλληλοσυσχέτιση των γεωγραφικών “πραγμάτων” και φαινομένων. Το περιεχόμενο του βιβλίου βασίζεται στη σύνθεση και παρέχει γεωγραφική πληροφόρηση για το σύνολο των τμημάτων της Γης (Ατμόσφαιρα-Λιθόσφαιρα-Υδρόσφαιρα-Βιόσφαιρα) στη βάση μιας διαθεματικής προσέγγισης, η οποία μέσα από προεκτάσεις, μεταφορές και υπερβάσεις οδηγεί στην κυρίαρχη αντίληψη για το ενιαίο του γεωγραφικού χώρου και την ολότητα της Γεωγραφίας. Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους όσοι θεωρούν ότι η απόκτηση και η αξιοποίηση έγκυρης γεωγραφικής γνώσης μπορούν να οδηγήσουν στην πληρέστερη κατανόηση του κόσμου και στην ορθολογικότερη διαχείρισή του, με βασική επιδίωξη ένα ελπιδοφόρο μέλλον για τον πλανήτη μας.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Το ηλιακό σύστημα
Μαθηματική έκφραση της Γης
Κινήσεις της Γης και συνακόλουθα φαινόμενα
Χάρτες και χαρτογραφία
Η έννοια της Γεωγραφίας
Η ατμόσφαιρα
Λιθόσφαιρα
Υδρόσφαιρα
Βιόσφαιρα
Άνθρωπος και γεώσφαιρα
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων

[Περισσότερα...]