Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Δεύτερη Μεταπολεμική Ποιητική Γενιά (1950-2012)

48,00 43,20

Η Δεύτερη Μεταπολεμική Ποιητική Γενιά (1950-2012)

48,00 43,20

  • Κωδ. Ευδόξου:
   68376931
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1847-6
  • Έκδοση:
   2η συμπληρωμένη, Μάρτιος 2017
  • Κωδ. καταλόγου:
   9558171
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   923
Περιγραφή

Ο παρών τόμος περιέχει την πρώτη έκδοση της ανθολογίας Η Δεύτερη Μεταπολεμική Ποιητική Γενιά του Ανέστη Ευαγγέλου, με εισαγωγή του Γιώργου Αράγη (Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1994). Σκοπός του ανθολόγου ήταν να αποκατασταθεί, γραμματολογικά, ή δεύτερη μεταπολεμική ποιητική γενιά, επειδή η θέση της, ανάμεσα στην πρώτη και στην Τρίτη μεταπολεμική ποιητική γενιά, είχε αποσιωπηθεί. Σήμερα έχουμε το χρονικό περιθώριο να εκτιμήσουμε ότι ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε σε εξαιρετικό σημείο, αφού έκτοτε η συγκεκριμένη γενιά αναγνωρίστηκε και βιβλιογραφήθηκε ευρέως. Εκτός από την πρώτη έκδοση του 1994, η τωρινή έκδοση περιέχει, με φροντίδα του Γιώργου Αράγη, τα νεότερα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από το 1993 ως το 2012. Συγκεκριμένα, προστέθηκε μια δεύτερη εισαγωγή, σύντομες σκιαγραφίες των ανθολογημένων ποιητών, εργογραφία, επιλογή κριτικογραφίας, μεταφράσεις ποιημάτων ή συλλογών σε ξένες γλώσσες και τέλος αναλογική ανθολόγηση των ποιημάτων. Έτσι, συμπληρωμένη η αρχική ανθολογία με νεότερα στοιχεία, παρέχει μια πληρέστερη εικόνα της δεύτερης μεταπολεμικής ποιητικής γενιάς.

Περιεχόμενα

Σημείωμα για τη δεύτερη έκδοση (Γιώργος Αράγης)
Πρόλογος (Ανέστης Ευαγγέλου)
Εισαγωγή της πρώτης έκδοσης (Γιώργος Αράγης)
Προλεγόμενα στη δεύτερη έκδοση (Γιώργος Αράγης)
Ανθολόγηση
Χρονολογικός πίνακας ποιητών
Χρονολογικός πίνακας ποιητικών συλλογών

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες