Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αξίες, Πολιτισμικά Πρότυπα και Κοινωνικοί Προσανατολισμοί στη Σύγχρονη Ελλάδα

27,00 24,30

Αξίες, Πολιτισμικά Πρότυπα και Κοινωνικοί Προσανατολισμοί στη Σύγχρονη Ελλάδα

27,00 24,30

  • Κωδ. Ευδόξου:
   102076352
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2292-3
  • Έκδοση:
   1η, Σεπτέμβριος 2021
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551335
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   503
Περιγραφή

Στον παρόντα τόμο επιχειρείται μια πρώτη αξιοποίηση του υλικού που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 7ου κύματος της Παγκόσμιας Έρευνας Αξιών (World Value Survey – WVS-7) που πραγματοποιήθηκε και στην Ελλάδα. Το ελληνικό δείγμα απάρτισαν 1.200 άτομα, κατανεμημένα ανά την επικράτεια, τα οποία απάντησαν σε συνολικά 307 ερωτήματα. Δημιουργήθηκε έτσι μια πλούσια βάση δεδομένων, χρήσιμη και κατάλληλη για πλείστες όσες επεξεργασίες.
Στα 14 κείμενα του τόμου, οι συνολικά 26 συγγραφείς τους, αντλώντας από τα δεδομένα της έρευνας WVS-7, εξετάζουν, καθεμία/καθένας από τη δική της/του οπτική γωνία, ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία, όπως: το παράδοξο της δημοκρατίας, η μεταβλητότητα των αξιών, η εμφανιζόμενη ηθική αμφισημία, η διάσταση της εθνικής υπερηφάνειας, το ζήτημα της εκκοσμίκευσης στα καθ’ ημάς, η ετερότητα σε συνάρτηση με τα στερεότυπα, οι στάσεις αναφορικά με την εισερχομένη μετανάστευση, η επίδραση βασικών φορέων κοινωνικοποίησης στην αξιακή διαμόρφωση, η γενεακή διάσταση των αξιών, η μέτρηση της πολιτικής εμπιστοσύνης, η σχέση εξωτερικής μετανάστευσης και οικονομικο-κοινωνικής κρίσης, η διαμορφωτική επίδραση των συναισθημάτων στην πολιτική κουλτούρα, η επενέργεια των αξιών στην πολιτική κουλτούρα με μοχλό τα λογοπλαίσια, καθώς και η επίπτωση των χειραφετικών αξιών των πολιτών επί των ελίτ και των κυβερνήσεων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Το παράδοξο της δημοκρατίας στην Ελλάδα: Χειραφετητικές αξίες, εκφάνσεις της δημοκρατίας και πολιτική αυτοτοποθέτηση
Διακυμάνσεις αξιακών προτύπων στην ελληνική κοινωνία: Ιστορικο-κοινωνικοί παράγοντες μεταβλητότητας αξιών στην κλίμακα επίτευξης στόχων και διαθέσιμων μέσων
Οι ηθικές αξίες και νόρμες των Ελλήνων σύμφωνα με τον 7ο Γύρο της Παγκόσμιας Έρευνας Αξιών: Ήπια ανομία ή εσωστρεφής συντηρητισμός;
Εθνική υπερηφάνεια: Αξιακοί προσανατολισμοί και περιεχόμενο στην έξοδο από την κρίση
Οι θρησκευτικές αξίες στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και η διαδικασία της εκκοσμίκευσης
Διερεύνηση των αξιών και των κινήτρων στην αναγνώριση του «Άλλου»: Μια συμβολή στη συζήτηση για την υποδοχή της ετερότητας στην Ελλάδα υπό το πρίσμα
της World Value Survey
Κοινωνικές προσεγγίσεις για τη μετανάστευση υπό το πρίσμα του 7ου Κύματος της Παγκόσμιας Έρευνας Αξιών στην Ελλάδα
Πολιτισμικά πρότυπα και αναπαραστάσεις στη Σύγχρονη Ελλάδα: Όψεις, εμπειρικές αναφορές και ερμηνευτικά παράγωγα για τον ρόλο της οικογένειας και της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση αξιών
Προς μια διερεύνηση αξιών και χαρακτηριστικών των Ελλήνων φοιτητών: Συμβολή στη συζήτηση για την ελληνική γενιά
Διερεύνηση της πολιτικής εμπιστοσύνης σε θεσμούς και Οργανισμούς: Δεδομένα από την Παγκόσμια Έρευνα Αξιών 2017-2018 για την Ελλάδα
Οικονομική κρίση και μετατοπίσεις στην εμπιστοσύνη: Συγκριτική εξέταση χωρών της Νότιας Ευρώπης
Αξίες και θυμικά περιεχόμενα της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας
Πολιτική κουλτούρα (ατομική και συλλογική διάσταση): Μια συνθετική ανάλυση
Επίμετρο: Αξίες και πολιτική κουλτούρα – Η σημασία της WVS 432
Παράρτημα

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

 • Πρόλογος

  Christian W. Haerpfer

  Κείμενα

  Σωκράτης Κονιόρδος, Απόστολος Λινάρδης, Κωνσταντίνος-Συμεών Νησιώτης, Νικόλαος Κληρονόμος, Νίκος Ναγόπουλος, Γιώργος Χατζηχρήστος, Νίκη Ψωμά, Ασπασία Τσαούση, Χαρά Στρατουδάκη, Αλέξανδρος Σακελλαρίου, Χάρης Ασημόπουλος, Σοφία Μαρτινάκη, Γεωργία Γούγα, Κώστας Ρόντος, Μαρία-Ελένη Συρμαλή, Νίκος Φωτόπουλος, Ανθή Αδαμοπούλου, Επαμεινώνδας Παναγόπουλος, Ιωάννης Καμαριανός, Αναστασία Χαραλαμπή, Αγγελική Υφαντή, Ιωάννα Τσιγκάνου, Αικατερίνη Μιχαλοπούλου, Νίκος Δεμερτζής, Γιώργος Παπαδούδης, Θόδωρος Χατζηπαντελής
Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες