Αξίες, Πολιτισμικά Πρότυπα και Κοινωνικοί Προσανατολισμοί στη Σύγχρονη Ελλάδα

Αξίες, Πολιτισμικά Πρότυπα και Κοινωνικοί Προσανατολισμοί στη Σύγχρονη Ελλάδα

27,00 24,30

In stock
Επιστημονική Επιμέλεια

27,00 24,30

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   102076352
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-2292-3
Έκδοση:   1η, Σεπτέμβριος 2021
Κωδ. καταλόγου:   9551335
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   503

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Στον παρόντα τόμο επιχειρείται μια πρώτη αξιοποίηση του υλικού που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 7ου κύματος της Παγκόσμιας Έρευνας Αξιών (World Value Survey – WVS-7) που πραγματοποιήθηκε και στην Ελλάδα. Το ελληνικό δείγμα απάρτισαν 1.200 άτομα, κατανεμημένα ανά την επικράτεια, τα οποία απάντησαν σε συνολικά 307 ερωτήματα. Δημιουργήθηκε έτσι μια πλούσια βάση δεδομένων, χρήσιμη και κατάλληλη για πλείστες όσες επεξεργασίες.
Στα 14 κείμενα του τόμου, οι συνολικά 26 συγγραφείς τους, αντλώντας από τα δεδομένα της έρευνας WVS-7, εξετάζουν, καθεμία/καθένας από τη δική της/του οπτική γωνία, ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία, όπως: το παράδοξο της δημοκρατίας, η μεταβλητότητα των αξιών, η εμφανιζόμενη ηθική αμφισημία, η διάσταση της εθνικής υπερηφάνειας, το ζήτημα της εκκοσμίκευσης στα καθ’ ημάς, η ετερότητα σε συνάρτηση με τα στερεότυπα, οι στάσεις αναφορικά με την εισερχομένη μετανάστευση, η επίδραση βασικών φορέων κοινωνικοποίησης στην αξιακή διαμόρφωση, η γενεακή διάσταση των αξιών, η μέτρηση της πολιτικής εμπιστοσύνης, η σχέση εξωτερικής μετανάστευσης και οικονομικο-κοινωνικής κρίσης, η διαμορφωτική επίδραση των συναισθημάτων στην πολιτική κουλτούρα, η επενέργεια των αξιών στην πολιτική κουλτούρα με μοχλό τα λογοπλαίσια, καθώς και η επίπτωση των χειραφετικών αξιών των πολιτών επί των ελίτ και των κυβερνήσεων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Το παράδοξο της δημοκρατίας στην Ελλάδα: Χειραφετητικές αξίες, εκφάνσεις της δημοκρατίας και πολιτική αυτοτοποθέτηση
Διακυμάνσεις αξιακών προτύπων στην ελληνική κοινωνία: Ιστορικο-κοινωνικοί παράγοντες μεταβλητότητας αξιών στην κλίμακα επίτευξης στόχων [Περισσότερα…]

Πρόλογος

Christian W. Haerpfer

Κείμενα

Σωκράτης Κονιόρδος, Απόστολος Λινάρδης, Κωνσταντίνος-Συμεών Νησιώτης, Νικόλαος Κληρονόμος, Νίκος Ναγόπουλος, Γιώργος Χατζηχρήστος, Νίκη Ψωμά, Ασπασία Τσαούση, Χαρά Στρατουδάκη, Αλέξανδρος Σακελλαρίου, Χάρης Ασημόπουλος, Σοφία Μαρτινάκη, Γεωργία Γούγα, Κώστας Ρόντος, Μαρία-Ελένη Συρμαλή, Νίκος Φωτόπουλος, Ανθή Αδαμοπούλου, Επαμεινώνδας Παναγόπουλος, Ιωάννης Καμαριανός, Αναστασία Χαραλαμπή, Αγγελική Υφαντή, Ιωάννα Τσιγκάνου, Αικατερίνη Μιχαλοπούλου, Νίκος Δεμερτζής, Γιώργος Παπαδούδης, Θόδωρος Χατζηπαντελής