Αρχές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

24,88 22,39

In stock
Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης

24,88 22,39

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   33074366
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1570-3
Έκδοση:   1η , Φεβρουάριος 2013
Κωδ. καταλόγου:   9557290
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   399

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Στις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης που συνεπάγεται την πολυπλοκότητα στην παραγωγική διαδικασία και τις κοινωνικές σχέσεις, δηλαδή, τόσο στα οικονομικά δεδομένα όσο και στους κοινωνικούς θεσμούς, κρίνεται απαραίτητη η παρέμβαση στον παράγοντα ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί, ακριβώς, σύμφωνα με βασικές οικονομικές θεωρήσεις ο ανθρώπινος παράγοντας αναγνωρίζεται ως αποφασιστικής σημασίας κεφάλαιο, που μπορεί να επιδράσει στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για εκείνες τις αλλαγές και τις καινοτομίες που θα συμβάλουν στην επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων.

Η εισαγωγή αρχών διοίκησης των επιχειρήσεων στη διοίκηση των κοινωνικών θεσμών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους –με τις αναγκαίες προσαρμογές– στη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων, απαιτώντας απ’αυτές να διαθέτουν αυτοτέλεια στο πλαίσιο μιας αποκεντρωμένης διοίκησης της εκπαίδευσης.

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι, αρχικά, η θεωρητική ανάλυση και παρουσίαση των βασικών θεμάτων και παραγόντων διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στους οργανισμούς γενικά και, στη συνέχεια, η εμπεριστατωμένη εφαρμογή των παραπάνω θεωρητικών παραδοχών, στο πλαίσιο μιας ολιστικής παρέμβασης στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού των μονάδων της Γενικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Από τη διοίκηση του οργανισμού στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού
Η λειτουργία της στελέχωσης
Επαγγελματική εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού
Ηγεσία, παρακίνηση και επαγγελματική ικανοποίηση
Η λειτουργία της αξιολόγησης
Η [Περισσότερα…]