Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αρχές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

24,88 22,39

Αρχές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

24,88 22,39

  • Κωδ. Ευδόξου:
   33074366
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1570-3
  • Έκδοση:
   1η , Φεβρουάριος 2013
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557290
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   399
Περιγραφή

Στις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης που συνεπάγεται την πολυπλοκότητα στην παραγωγική διαδικασία και τις κοινωνικές σχέσεις, δηλαδή, τόσο στα οικονομικά δεδομένα όσο και στους κοινωνικούς θεσμούς, κρίνεται απαραίτητη η παρέμβαση στον παράγοντα ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί, ακριβώς, σύμφωνα με βασικές οικονομικές θεωρήσεις ο ανθρώπινος παράγοντας αναγνωρίζεται ως αποφασιστικής σημασίας κεφάλαιο, που μπορεί να επιδράσει στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για εκείνες τις αλλαγές και τις καινοτομίες που θα συμβάλουν στην επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων.

Η εισαγωγή αρχών διοίκησης των επιχειρήσεων στη διοίκηση των κοινωνικών θεσμών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους –με τις αναγκαίες προσαρμογές– στη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων, απαιτώντας απ’αυτές να διαθέτουν αυτοτέλεια στο πλαίσιο μιας αποκεντρωμένης διοίκησης της εκπαίδευσης.

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι, αρχικά, η θεωρητική ανάλυση και παρουσίαση των βασικών θεμάτων και παραγόντων διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στους οργανισμούς γενικά και, στη συνέχεια, η εμπεριστατωμένη εφαρμογή των παραπάνω θεωρητικών παραδοχών, στο πλαίσιο μιας ολιστικής παρέμβασης στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού των μονάδων της Γενικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Από τη διοίκηση του οργανισμού στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού
Η λειτουργία της στελέχωσης
Επαγγελματική εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού
Ηγεσία, παρακίνηση και επαγγελματική ικανοποίηση
Η λειτουργία της αξιολόγησης
Η λειτουργία της επικοινωνίας
Η λειτουργία των εργασιακών σχέσεων
Ειδικά θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
Επίλογος
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]