Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αναπτυσσόμενους Νους

Περιγραφή

Ο Αναπτυσσόμενος Νους είναι ένα μοναδικό και διεπιστημονικό έργο που κατευθύνει τον αναγνώστη μέσα από την εξέταση της φύσης, της επίδοσης, της ανάπτυξης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και των μεταβολών του ανθρώπινου νου. Το βιβλίο στοχεύει να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων: Ποιες είναι οι γνωστικές διεργασίες που διέπουν τη νοημοσύνη; Τι είναι γενικό και τι ειδικό στη νοημοσύνη; Τι μένει σταθερό και τι αλλάζει στη νοημοσύνη καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά; Γιατί οι άνθρωποι διαφέρουν ως προς τη νοημοσύνη, και είναι οι διαφορές γενετικά προκαθορισμένες; Πώς σχετίζεται η νοημοσύνη και η διανοητική ανάπτυξη με το γονιδίωμα και τον εγκέφαλο; Πώς σχετίζεται η νοημοσύνη με την προσωπικότητα; Μπορεί να προαχθεί η νοημοσύνη μέσω ειδικών παρεμβάσεων; Το βιβλίο αυτό είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας δεκαετιών, το επιστέγασμα της οποίας είναι μια καινούρια συνολική και ολοκληρωμένη θεωρία του αναπτυσσόμενου νου. Για πρώτη φορά, η έρευνα συγκεντρώνεται και συνδυάζεται ώστε να σχηματίσει μια περιεκτική σύλληψη και να εκπληρώσει την ανάγκη για ένα νέο παράδειγμα, το οποίο θέτει και απαντά σε ερωτήματα για τον ανθρώπινο νου μέσα από μια πολυδιάστατη προοπτική.