Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αυτοκρατορία και Συνειδήσεις

45,49 40,94

Αυτοκρατορία και Συνειδήσεις

45,49 40,94

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1026-5
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2005
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551231
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   637
Περιγραφή

Όπως έγραφε κάποτε ο Ντουρκέμ, «πράγμα είναι κάθε αντικείμενο γνώσης . . . που το πνεύμα δεν μπορεί να αναζητήσει παρά με την προϋπόθεση ότι θα το αναζητήσει σε παρατήρηση και πειραματισμούς, περνώντας προοδευτικά από τους αμεσότερα προσιτούς χαρακτήρες στους λιγότερο ορατούς και περισσότερο βαθείς. Το να αντιμετωπίζει κανείς τα γεγονότα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας σαν πράγματα . . . σημαίνει ότι ξεκινά τη μελέτη τους παίρνοντας σαν αρχή ότι υπάρχει πλήρης άγνοια της φύσης τους».
Τέτοιου είδους «πράγματα» νοηματοδοτούνται σήμερα, λίγο ή πολύ ασαφώς, με τις γνωστές εννοιολογικές κατασκευές της «αυτοκρατορίας», της «παγκοσμιοποίησης» ή του «πλήθους». Ωστόσο τα «πράγματα» αυτά αποτελούν μέρη του σύγχρονου Λόγου και εκφράζονται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε καθημερινό επίπεδο. Με αυτά τα «πράγματα» συγκροτούνται μ’ άλλα λόγια τα στοιχεία της συνοχής των δυτικών συνειδήσεων του «κόσμου». Έτσι, λόγου χάρη, τίθεται όλο και πιο σπάνια το ερώτημα αν οι ιδέες περί της ιστορίας ως είδους «μυθικής κατασκευής» αποτελούν μια άλλη «μυθική κατασκευή».
Έχοντας ως αφετηρία τις παραπάνω απορίες, το παρόν δοκίμιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα ασαφή αυτά «πράγματα» ως αμφισημίες χαρακτηριστικές μιας «κρίσης νοηματοδότησης». Ως νοήματα της σύγχρονης κοινωνικής σκέψης περί των σημασιών του ανθρώπου και της κοινωνίας και ως κοινό πολιτισμικό (ηθικό και διανοητικό) υπόβαθρο των πολιτικών συνειδήσεων που μοιάζουν να καθίστανται κοινές σε όλη την έκταση του δυτικού κόσμου. Διαθέτοντας μιαν ιδιαίτερη συμβολική υπόσταση «μεθοδολογικής φύσης» –δηλαδή αρκετά γενική και ταυτόχρονα αρκετά ανεξάρτητη από τις ατομικές της εκδηλώσεις–, η νέα αυτή πολιτική συνείδηση μοιάζει εντούτοις να συγκρούεται, τουλάχιστον στην Ευρώπη, με μια διανοητική παράδοση που συνεχίζει να εντάσσει την «παρούσα κατάσταση» στην προοπτική μιας «ιστορίας χωρίς τέλος».

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες
Πρόλογος
Εισαγωγή
We hold these truths to be self evident: δικαιώματα και αυτοκρατορία
Έθνος, κράτος και θρησκεία ως πολυεθνικές και μεταεθνικές πραγματικότητες μεθοδολογικές αποσαφηνίσεις και ερευνητικές υποθέσεις για τα περιεχόμενα και τις διαδικασίες της εκχάραξης των αυτοκρατορικών συνειδήσεων του κόσμου
Οι "λαϊκές κουλτούρες" μεταξύ των ταξικών και των εθνικών συνειδήσεων: "έθνη", "λαοί", "πολιτισμοί"
Από τις διαφορές των ταυτοτήτων στην εξακρίβωση των διαφορών: οι οικονομιστικές και "πολιτικά ορθές" προσεγγίσεις της αυτοκρατορικής πολιτείας ως δημοκρατίας της ισονομίας και των ασύνθετων αντιφάσεων. Οι σημερινές αμφισημίες του "προοδευτικού" πολιτικού λόγου
Οι λαϊκές κουλτούρες από την "απομάγευση" στην "ημι-μόρφωση": ιδεολογικές συνθήκες και εκπαιδευτικές διαδικασίες της αποδυνάμωσης των παραδοσιακών πολιτικών συνειδήσεων και της συγκρότησης των "μέσων δυτικών διανοουμένων"
Μορφές του συμβολικού εμφυλίου πολέμου: ο ιστορικός δεσμός των κοινών νοηματοδοτήσεων και το κοινό κενό των κοινών σημασιών
Μερικά νοήματα της "απουσίας νοήματος" ή σκέψεις ως προς τους όρους διεξαγωγής των "διαλόγων" του μέλλοντος" το "πλήθος" ως μετα-κοινωνιολογική πραγματικότητα και το ασαφές ιστορικό αντικείμενο της μελαγχολίας μας
Κοινωνιο-πολιτικές και οντολογικές παραστάσεις της ομάδας, φαντασιακοί συνειρμοί του "τέλους που συναντά την αρχή": τα φλέγοντα αιτήματα της "πανανθρώπινης ολοκλήρωσης" και η ιστορική συνείδηση ως "διάπυρος στάχτη"
Παραρτήματα
Βιβλιογραφικές αναφορές

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες