Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αυτενεργώ στη Γλώσσα μου. Για τη Στ΄ Δημοτικού

8,50 7,65

Αυτενεργώ στη Γλώσσα μου. Για τη Στ΄ Δημοτικού

8,50 7,65

Περιγραφή

Για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς που δεν αρκούνται στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου και του Τετραδίου Εργασιών, αλλά επιθυμούν μια πιο συστηματική και ολοκληρωμένη ενασχόληση με την ελληνική γλώσσα. Μια νέα, “επικοινωνιακού” τύπου, μέθοδος διδασκαλίας και μάθησης, συμβατή με τα καινούρια βιβλία της Γλώσσας του Δημοτικού.
* Με ποικιλία ασκήσεων, μεθοδική οργάνωση και πληρότητα περιεχομένου. Ο μαθητής συμπληρώνει τα κενά των φράσεων που περιέχουν τη θεωρία της ενότητας και διαπιστώνει αν έχει κατανοήσει όσα έπρεπε να μάθει.
* Βρίσκει τα βασικά στοιχεία για την κατανόηση και την ερμηνεία του λεξιλογίου της κάθε ενότητας.
* Εξασκείται στην ύλη που διδάχτηκε αφομοιώνοντας τις γνώσεις του με τις ασκήσεις εμπέδωσης στο λεξιλόγιο, τη γραμματική και το συντακτικό (ασκήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου).
* Για όσους έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις από τον εαυτό τους και τους αρέσει να βάζουν πιο υψηλούς στόχους στη μάθηση, όλες οι ενότητες κλείνουν με ασκήσεις παραγωγής λόγου και με μια τελευταία ενότητα ασκήσεων ιδιαίτερης δυσκολίας.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα
Κατοικία
Διατροφή
Η ζωή σε άλλους τόπους
Η ζωή έξω από την πόλη
1ο Διαγνωστικό τεστ εμπέδωσης
Συσκευές
Ατυχήματα
Συγγενικές σχέσεις
2ο Διαγνωστικό τεστ εμπέδωσης
Τρόποι ζωής και επαγγέλματα
Κινηματογράφος-Θέατρο
Μουσεία
Πόλεμος και ειρήνη
3ο Διαγνωστικό τεστ εμπέδωσης
Απαντήσεις στις ασκήσεις εμπέδωσης

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες