Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Βασικό Λεξικό Ρημάτων και Ανωμάλων Ονομάτων της Αρχαίας Ελληνικής

19,90 17,91

Βασικό Λεξικό Ρημάτων και Ανωμάλων Ονομάτων της Αρχαίας Ελληνικής

19,90 17,91

Περιγραφή

Στο παρόν Λεξικό περιέχονται όλα τα βασικά ρήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και τα ευχρηστότερα ανώμαλα ονόματα. Σε κάθε ρήμα δίνονται η ετυμολογία και οι κυριότερες σημασίες του, οι δόκιμες συντάξεις του, τα ομόρριζα και τα παράγωγά του, τα σύνθετα, τα συνώνυμα και τα αντίθετά του. Παρατίθενται επίσης οι λέξεις της Νεοελληνικής που προέρχονται από κάθε αρχαίο ρήμα ή όνομα, οπότε ο αναγνώστης αποκτά εποπτική εικόνα της στενής συγγένειας που υπάρχει μεταξύ της Αρχαίας Ελληνικής και της σύγχρονης μορφής της.
Στο Λεξικό αυτό τέλος περιλαμβάνονται αναλυτικοί πίνακες χρόνων και εγκλίσεων των ρημάτων, κλίσεις των ονομάτων και άλλοι χρήσιμοι και χρηστικοί πίνακες. Οι ασκήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου που παρεμβάλλονται στο λημματολόγιο μαζί με τις απαντήσεις τους βοηθούν τους χρήστες του λεξικού να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους όχι μόνο στο σχηματισμό ποικίλων τύπων και στη λειτουργική χρήση τους, αλλά και στην κατανόηση των σημασιών τους.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Βιβλιογραφία
Συντομογραφίες – Σύμβολα
Χρήσιμοι πίνακες
Μέρος πρώτο: Τα βασικά ρήματα της αρχαίας ελληνικής: Λημματολόγια Α-Ω με αντίστοιχες εμπεδωτικές ασκήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, απαντήσεις στις ασκήσεις
Μέρος δεύτερο: Τα ευχρηστότερα ανώμαλα ονόματα της αρχαίας ελληνικής

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες