Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Βασικό Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων

17,91 16,12

Βασικό Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων

17,91 16,12

Περιγραφή

Στο έργο αυτό έχουν περιληφθεί όλοι οι λογοτεχνικοί και φιλολογικοί όροι, παλαιότεροι και νεότεροι. Όροι δηλαδή που καλύπτουν τα διάφορα λογοτεχνικά γένη και είδη, τα λογοτεχνικά ρεύματα και κινήματα και τις λογοτεχνικές σχολές και θεωρίες καθώς και όλα τα θέματα που σχετίζονται με την τεχνική της λογοτεχνίας και τις κριτικής. Κάθε όρος σχολιάζεται και ερμηνεύεται με την παράθεση μάλιστα πρόσφορων παραδειγμάτων, ειλημμένων από ολόκληρη τη γραμματεία μας. Επισημαίνεται επίσης η προέλευση και η ιστορία του όρου, και παρέχεται συνάμα επιλογή της σχετικής βιβλιογραφίας.


Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες