Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Τραυλισμός

22,89 20,60

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32120
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-241-0
  • Έκδοση:
   1η, Ιανουάριος 2006
  • Κωδ. καταλόγου:
   402241
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   415
Περιγραφή

Μέσα στις σελίδες του βιβλίου αυτού περιγράφονται οι επιστημονικές απόψεις για τη φύση, την αιτιολογία, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση του τραυλισμού, οι οποίες βασίζονται κυρίως σε στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία. Βασικός στόχος του βιβλίου είναι η παρουσίαση ενός πλαισίου θεραπευτικής αντιμετώπισης το οποίο να στηρίζεται τόσο στα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα όσο και στα ερευνητικά συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την εμπειρία του παρελθόντος. Οι συγγραφείς του βιβλίου, αξιοποιώντας τη βαθιά θεωρητική τους κατάρτιση και τη μακροχρόνια επαγγελματική τους εμπειρία με άτομα με τραυλισμό, παρουσιάζουν τη δική τους προσέγγιση ως προς την αιτιολογία και τη θεραπευτική του αντιμετώπιση. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, μέσα από τη σύνθεση στοιχείων από τις πιο σύγχρονες επιστημονικές απόψεις για τον τραυλισμό, προτείνεται από τους συγγραφείς το «Μοντέλο των Δυσλειτουργικών Αντιλήψεων» για την κατανόηση της παθογένεσης του τραυλισμού και παρουσιάζεται η «πολυεπίπεδη προσέγγιση» ως θεωρητικό πλαίσιο για τη θεραπευτική του αντιμετώπιση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεραπευτική αντιμετώπιση του τραυλισμού στις περιπτώσεις των παιδιών και των εφήβων. Η παρουσίαση αυτή εμπλουτίζεται από την περιγραφή συγκεκριμένων περιπτώσεων παιδιών και εφήβων με τραυλισμό. Το παρόν βιβλίο στοχεύει πρωταρχικά στην ενημέρωση και τον προβληματισμό των ειδικών που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τη θεραπευτική αντιμετώπιση του τραυλισμού.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Αντί εισαγωγής
Τα βασικά χαρακτηριστικά του τραυλισμού και του ατόμου που τραυλίζει
Η αιτιολογία του τραυλισμού
Μέθοδοι διάγνωσης και παρουσίαση περιπτώσεων παιδιών με τραυλισμό
Η θεραπευτική αντιμετώπιση του τραυλισμού
Επίλογος
Βιβλιογραφικές αναφορές
Ευρετήρια ονομάτων, όρων
Ιστοσελίδες για τον τραυλισμό στο διαδίκτυο
Summary

[Περισσότερα...]

Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική μετά τον Μοντερνισμό

20,00 18,00