Θεολογικές Θεμελιώσεις της Γνωσιολογίας και της Ηθικής στον Γρηγόριο Νύσσης

Θεολογικές Θεμελιώσεις της Γνωσιολογίας και της Ηθικής στον Γρηγόριο Νύσσης

Θεολογικές Θεμελιώσεις της Γνωσιολογίας και της Ηθικής στον Γρηγόριο Νύσσης

In stock
Η Ερμηνευτική ως Επιστημολογία στην Πραγματεία «Εις τον Εκκλησιαστήν»

Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-2220-6
Έκδοση:   2021
Κωδ. καταλόγου:  
Μόλις προσθέσατε στο καλάθι σας: