Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Θέματα Αριστοτελικής Φιλοσοφίας

12,64 11,38

Θέματα Αριστοτελικής Φιλοσοφίας

12,64 11,38

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31619
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-7643-61-2
  • Έκδοση:
   1η, 1998
  • Κωδ. καταλόγου:
   643615
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   263
Περιγραφή

Στο βιβλίο εξετάζονται δύο επιμέρους θέματα από το φιλοσοφικό σύστημα του Αριστοτέλη. Το πρώτο αναφέρεται στην έννοια της αιτιότητας, που αποτελεί ένα από τα πιο κεντρικά ζητήματα όχι μόνον των φυσικών αλλά και των μεταφυσικών και των λογικών θεωριών του Σταγειρίτη. Η ανάλυση έχει ως βάση τη συστηματική επεξεργασία του Β΄ βιβλίου του έργου του “Φυσική Ακρόασις”. Το δεύτερο θέμα έχει ως αντικείμενό του τις παιδαγωγικές αντιλήψεις του Αριστοτέλη στο έργο του “Πολιτικά”. Η επιλογή των ενλόγω θεμάτων δεν είχε ως βάση μόνον το κριτήριο της επιστημονικής πραγμάτευσής τους, παρά το γεγονός ότι αυτό είναι το κυρίαρχο στην ανάλυση. Προέκυψε και από την αίσθηση ότι σχετίζονται άμεσα με όψεις του σύγχρονου προβληματισμού. Από τη μία πλευρά, το φιλοσοφικό και επιστημονικό ερώτημα: “αιτιότητα ή αιτιοκρατία”, αποτελεί ζήτημα που συνεχώς επαναδιατυπώνεται κατά τους δυο τελευταίους αιώνες. Από την άλλη, η σχέση της παιδείας με την πολιτική ζωή είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας για την εποχή μας, όπου οι τεχνολογικές παρεμβάσεις στον ανθρώπινο βίο και το οικονομικό κριτήριο στις επιλογές απειλούν την αυθεντικότητα του πολιτικού λόγου και τη μεταμορφωτική αποστολή της παιδείας.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Η έννοια της αιτιότητας στο Β΄ των φυσικών του Αριστοτέλη, Χ.Τ.: Εισαγωγικά, Προς μια θεωρία περί Φύσεως, Το αντικείμενο της Φυσικής ή της επιστήμης της Φύσεως, Τα αίτια. Είδη και τροποποιήσεις των αιτίων, Η τύχη και το αυτόματο, Η περί τύχης θεωρία του Αριστοτέλη, η ιδιαιτερότητα της τύχης και του αυτόματου ως αιτίων, Ο φυσικός και τα τέσσερα αίτια, Η σκοπιμότητα της Φύσεως-Κριτική της μηχανιστικής θεωρίας, Η αναγκαιότητα ως εμμενές ιδίωμα της Φύσεως, Συμπεράσματα, Βασική βιβλιογραφία
Η παιδεία στα Πολιτικά του Αριστοτέλη, Χ.Τ.-Ο.Τ.: Εισαγωγικά, Αρετή-φρόνηση-ευδαιμονία ως πολιτικοί στόχοι, Ηθική και διανοητική καλλιέργεια, Σωματική καλλιέργεια, Παιγνίδι, Θεωρητικός και πρακτικός βίος, Ο Νομοθέτης, Ο Δημαγωγός, Ο σκοπός της παιδείας, Η σημαντικότητα της παιδείας, Περιεχόμενο της παιδείας, Τα στάδια της παιδείας, Φορείς της παιδείας, Το εκπαιδευτικό σύστημα, Μουσική παιδεία, Στρατιωτική παιδεία, Μόρφωση αρχόντων, Σχολή της θεωρίας – ασχολία της πράξης, Ο θεσμός της δουλείας, Αριστοτέλης και Piaget, Συνοπτικά συμπεράσματα, Επιλεγόμενα, Βασική βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες