Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Τεχνολογικές Δομές και Μεταφορά Τεχνολογίας στην Ελληνική Βιομηχανία

11,75 10,58

Τεχνολογικές Δομές και Μεταφορά Τεχνολογίας στην Ελληνική Βιομηχανία

11,75 10,58

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32072
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0431-Χ
  • Έκδοση:
   1η, 1993
  • Κωδ. καταλόγου:
   550195
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   205
Περιγραφή

Στη μελέτη αυτή εξετάζονται τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, οι πιο κρίσιμες τεχνολογικές επιδόσεις και θέματα μεταφοράς τεχνολογίας στην ελληνική βιομηχανία. Η ανάλυση στηρίζεται αφενός σε πρωτογενή έρευνα, που αξιοποιεί τα δεδομένα εκατοντάδων επιχειρήσεων, και αφετέρου σε σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της προβληματικής για τη σχέση μεταξύ τεχνολογικών ικανοτήτων και οικονομικής δυναμικής, ανάπτυξης και μετασχηματισμού.
Ειδικότερα, εξετάζονται οι ποικίλες μορφές παραγωγής και ενσωμάτωσης τεχνολογικών γνώσεων (R. & D., διπλώματα ευρεσιτεχνίας, licensing κ.ά.) στην ελληνική βιομηχανία, η επίδρασή τους στα κέρδη, στην ανταγωνιστικότητα, τις εξαγωγές, την παραγωγικότητα, αλλά και οι παράγοντες της τεχνολογικής καθυστέρησης της ελληνικής βιομηχανίας, ο ρόλος των πολυεθνικών εταιριών, οι στρατηγικές των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα τεχνολογίας, και οι πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας.
Τέλος, αναλύονται ορισμένες γενικότερες ταξινομήσεις της τεχνολογικής διάρθρωσης της βιομηχανίας και η σημασία τους για την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας στη σημερινή πορεία της προς όλο και εντονότερες συνθήκες διεθνών ανταγωνιστικών πιέσεων.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Η δομή των τεχνολογικών – ερευνητικών δραστηριοτήτων στην ελληνική βιομηχανία, Τ.Γ.
Μεταφορά τεχνολογίας και βιομηχανική ανάπτυξη, Τ.Γ.
Συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας στην ελληνική βιομηχανία: 1960-1987, Δ.Μ.
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες