Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Πορεία της Όπερας

15,93 14,34

Η Πορεία της Όπερας

  • Στην Ελλάδα και 19ου αιώνα σε σχέση με τη συγκρότηση του αστικού χώρου. Μια πρώτη προσέγγιση

15,93 14,34

Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό μελετάται για πρώτη φορά η πορεία της όπερας στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη μάλιστα έμφαση στην ιστορική, πολιτική και κοινωνική διάσταση της καλλιέργειας και των ποικίλων “περιπετειών” της στη χώρα μας. Η πρόσληψη και η παραπέρα τύχη της όπερας συνδέονται με τη διαμόρφωση του αστικού περιβάλλοντος, ενώ η παρουσίαση των θεσμών που σχετίζονται μαζί της επικεντρώνεται στην εμφάνιση και τη λειτουργία τους μέσα στους κοινωνικούς σχηματισμούς που τους περιέχουν, καθώς επιδίωξη της συγγραφέως είναι η ανάδειξη συσχετισμών ανάνεσα, από τη μια μεριά, στα καλλιτεχνικά γεγονότα και, από την άλλη, στη διαστρωμάτωση των κοινωνικών συσχετισμών, τις γενικές ιστορικές εξελίξεις και τη συνολική πορεία της Ελλάδας.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγικό σημείωμα
Εισαγωγή
Η θέση της όπερας στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός κατά τον 19ο αιώνα
Η όπερα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα
Επίλογος – Συμπεράσματα
Παραρτήματα: Ξένοι μελοδραματικοί θίασοι που έδρασαν στην Ελλάδα τον 19ο και 20ό αιώνα. Παραστάσεις των δημοφιλέστερων ελληνικών οπερών. Η καλλιέργεια της όπερας στην Ελλάδα και η συνολικότερη πορεία του ελληνισμού
Βιβλιογραφία
Ευρετήρια

[Περισσότερα...]