Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Παραποιημένες Ειδήσεις (Fake News)

27,00 24,30

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Παραποιημένες Ειδήσεις (Fake News)

 • Ο μετασχηματισμός της προπαγάνδας στην κοινωνία της ενημέρωσης

27,00 24,30

  • Κωδ. Ευδόξου:
   102072464
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2237-4
  • Έκδοση:
   1η, Ιούνιος 2021
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551326
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   510
Περιγραφή

Η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί σήμερα τον δημοσιογραφικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό κόσμο, διεθνώς: τις παραποιημένες ειδήσεις (fake news), τις οποίες όμως διαχωρίζει από τις ψευδείς. Αν και τέτοιες ειδήσεις συναντάμε από τις απαρχές του Τύπου, στις μέρες μας αποτελούν πλέον ένα σύνθετο επικοινωνιακό, πολιτικό και οικονομικό φαινόμενο. Παρατηρείται στις «κοινωνίες της ενημέρωσης», στις οποίες κυριαρχούν τα (νέα) Μέσα και οι ειδήσεις, όταν πλέον δεν παρουσιάζονται τα γεγονότα υπό το πρίσμα κάποιων απόψεων, όπως ταιριάζει στη δημοσιογραφία, αλλά προβάλλονται απόψεις με τη μορφή γεγονότων, όπως ταιριάζει στην προπαγάνδα. Στις κοινωνίες αυτές η πολιτική προπαγάνδα, η διαφήμιση, ο προσηλυτισμός κ.ά. μορφές προπαγανδιστικού Λόγου ενδύονται το ένδυμα ίσως της πλέον δημοφιλούς μορφής πληροφορίας, προκειμένου να επικρατήσουν.

Ο εν λόγω μετασχηματισμός της δομής των ειδήσεων συντελείται όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικές αλλαγές στο κοινωνικό περιβάλλον, όπως η ανάδυση ενός νέου τρόπου επικοινωνίας, η μετάβαση από τις ταξικο-κεντρικές στις πολιτισμικές ιδεολογίες, η επικράτηση υβριδικών αφηγηματικών σχημάτων στις ειδήσεις, η επίταση της πολιτικής πόλωσης διεθνώς και στο εσωτερικό και η νεοφιλελεύθερης κοπής δικτατορία των κλικ (εμπορευματοποίηση και ανταγωνισμός) στον τομέα της ενημέρωσης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Προοίμιο
Παραποιημένες ειδήσεις (fake news): μια μορφή ψευδεπίιγραφων/απομιμητικών ειδήσεων
Οι παραποιημένες ειδήσεις ως κοινωνική διαδικασία
Η δομή της είδησης ως πηγή των παραποιημένων ειδήσεων
Ο ρόλος του μέσου και του τρόπου επικοινωνίας στην ανάδυση των παραποιημένων ειδήσεων ως κοινωνικού φαινομένου
Ιδεολογία, αφηγηματική δομή και παραποιημένες ειδήσεις
Πολιτική, οικονομία και παραποιημένες ειδήσεις
Τυπολογία των παραποιημένων ειδήσεων
Η αντιμετώπιση των παραποιημένων ειδήσεων
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

Βίντεο για το βιβλίο
Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες