Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης – Όψεις και Απόψεις, τόμος Α’

49,77 44,79

Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης – Όψεις και Απόψεις, τόμος Α’

49,77 44,79

Περιγραφή

Στο παρόν δίτομο έργο ιστορίας εκπαίδευσης έχουν συμπεριληφθεί εργασίες Ελλήνων και ξένων επιστημόνων που αφορούν σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού αυτού πεδίου. Στον ανά χείρας πρώτο τόμο έχουν ενταχθεί κείμενα που αφορούν σε θέματα ιστορικής μεθοδολογίας, ιστοριογραφίας της ελληνικής εκπαίδευσης, σύγχρονα ιστοριογραφικά ρεύματα στο διεθνή χώρο, ιστορίας εκπαίδευσης στο παράδειγμα κεντρικών δυτικών χωρών και μιας χώρας του τρίτου κόσμου, ιστορίας εκπαίδευσης μακρών περιόδων (Τουρκοκρατία, Ενετοκρατία, Βυζάντιο), ιστορίας εκπαίδευσης της Κύπρου, ιστορίας εκπαίδευσης εκτός συνόρων και τοπικής ιστορίας.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα του επιμελητή της έκδοσης
Πρόλογος
Γενικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις της νεοελληνικής εκπαίδευσης: Από το ξεκίνημα ως το τέλος του 20ού αιώνα
Η μικροϊστορική προσέγγιση στην εκπαίδευση και το «μικροκείμενο»
Ιστορικός-συγκριτικός λόγος: η περίπτωση του αρχαίου συγκριτικού διαλεκτικού λόγου
Η ιστορία, η θεωρία και το μεθοδολογικό πρόσχημα (μια μεταμοντέρνα ανάγνωση της ιστορίας)
Η φοίτηση στις ηνωμένες Πολιτείες: Τοπικά, Μητροπολιτικά και Εθνικά πλαίσια (μτφρ. Μαρία κατή)
Ριζοσπάστες Ρεβιζιονιστές Ιστορικοί της Εκπαίδευσης: Ένα σύντομο φωτεινό διάλειμμα στην Ιστοριογραφία της Αμερικάνικης Εκπαίδευσης
Νέες τάσεις στην Ιστορία της Παιδικής ηλικίας, της Εκπαίδευσης και των Σχολικών Θεσμών στη μετα-κομμουνιστική Ρωσία (1986-2008)
Η ιστορία της εκπαίδευσης στην Αγγλία: Από την κοινωνική πρόοδο στην κοινωνική ισότητα
Iστοριογραφία της Εκπαίδευσης της Νότιας Αφρικής
Ιστορία της γερμανικής εκπαίδευσης
Ρεύματα της Γαλλικής Ιστοριογραφίας: Τέλη 19ου-20ός αιώνας
Βυζαντινή Παιδεία: Ιδεολογική ταυτότητα και προσανατολισμοί
Η εκπαίδευση στην Επτάνησο κατά τη Βενετοκρατία (1386-1797): μια σύντομη προσέγγιση
Θεσμικές καινοτομίες στην επτανησιακή εκπαίδευση (1780-1864)
Η εκπαίδευση κατά τη Βενετοκρατία στην Κρήτη
Η εκπαίδευση κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας
Η γυναικεία εκπαίδευση στον Οθωμανικό χώρο (19ος αιώνας-1922)
Η παιδεία στον Πόντο (1682-1922)
Η παιδεία στην Πελοπόννησο κατά την Τουρκοκρατία
Η πολλαπλή συμβολή του Διαφωτισμού στη διαμόρφωση της νεοελληνικής παιδείας
Βασικές ιδέες περί Παιδείας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού και Νεοελληνικού Διαφωτισμού
Όψεις των εκπαιδευτικών θεσμών στη Ρόδο κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας (1912-1936)
Οι πρώτες εκδοχές της ελληνικής ιστορικής εκπαίδευσης τέλος 18ου-τέλος 19ου αιώνα
Χαρακτηριστικές όψεις της Διδακτικής της Ιστορίας στη μετεμφυλιακή Ελλάδα (1949-1972): 1. Έλλη Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, 2. Ιωάννης Σκουτερόπουλος, 3. Κωνσταντίνος Βουρβέρης, 4. Κωνσταντίνος Γεωργούλης
Η διδακτική της Ιστορίας: το γαλλικό παράδειγμα
Η εκπαίδευση στη Μακεδονία (19ος αιώνας-1914)
Ανησυχίες και διλήμματα για την παιδεία στην Κρήτη (1905-1910)
Τα διδασκαλικά συνέδρια και οι πρώτοι παιδαγωγικοί προβληματισμοί στην Κρήτη στις αρχές του 20ού αιώνα
Εκπαίδευση στην ελληνική διασπορά: διαχρονικές και συγχρονικές προσεγγίσεις
H εκπαίδευση των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στις Ανατολικές χώρες
Σχολείο και διαφορά: παλαιά διλήμματα και νέες προκλήσεις
Το ιστορικό πλαίσιο της κυπριακής εκπαίδευσης
Οι βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης της Νεότερης Ελληνοκυπριακής Εκπαίδευσης (1800-2009) και τα κυριότερα γνωρίσματά της
Το αναλυτικό πρόγραμμα ως κοινωνικο-πολιτικό κείμενο στην εκπαίδευση της Κύπρου 1935-2009
Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Κύπρο: χαρτογράφηση του τοπίου
Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης στην Κύπρο: Από την περίοδο της Τουρκοκρατίας μέχρι σήμερα
Βιογραφικά των συγγραφέων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες