Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Οπτική

70,00 63,00

Οπτική

70,00 63,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   77111969
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1955-8
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2018
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557354
  • Σχήμα:
   21 x 29
  • Σελίδες:
   856
Περιγραφή

Το βιβλίο ΟΠΤΙΚΗ: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές αποτελεί την απόδοση στα ελληνικά της 5ης έκδοσης του βιβλίου Optics του Eugene Hecht. Ως διδακτικό βιβλίο διατηρεί τη δεσπόζουσα θέση του σε παγκόσμιο επίπεδο για περισσότερα από είκοσι χρόνια και διακρίνεται από τρεις βασικές επιταγές: α) ενημερωμένο περιεχόμενο σύμφωνα με τις συνεχώς αναπτυσσόμενες τεχνολογικές εξελίξεις της καθαρής Οπτικής και των πρακτικών εφαρμογών, β) σύγχρονη προσέγγιση των εννοιών, συμπεριλαμβανομένων της θεώρησης των φωτονίων, των φασικών διανυσμάτων και της αντίστοιχης κλασικής θεωρίας, και γ) βελτίωση της παιδαγωγικής μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης δυσνόητων εννοιών με την παράθεση πάνω από εκατό νέων, πλήρως επεξεργασμένων, παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή αλλά και τον σύγχρονο πολιτισμό, διάσπαρτα σε όλο το εύρος του βιβλίου. Εξισορροπεί άριστα το εύρος της θεωρίας παρέχοντας συνάμα στους φοιτητές το απαραίτητο κλασικό υπόβαθρο γνώσεων μέσα από μια ζωντανή και ξεκάθαρη παρουσίαση.
Το βιβλίο αποτελεί ένα εξαιρετικό διδακτικό εγχειρίδιο για τη μελέτη της Οπτικής και συγγενών επιστημών. Αναπτύσσει τα περισσότερα θέματα από τα βασικά τους στοιχεία και φτάνει σε αρκετά υψηλά επίπεδα χωρίς τη χρήση απαιτητικών μαθηματικών. Τα λυμένα και άλυτα προβλήματα στο σύνολό τους δεν είναι πολύ απαιτητικά και παρέχουν σημαντική επεξήγηση των εννοιών που μελετώνται στο κείμενο.
Απευθύνεται τόσο σε φοιτητές των Τμημάτων Φυσικής και Επιστήμης Υλικών των Πανεπιστημίων όσο και των αντιστοίχων Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών με προσανατολισμό την Τεχνολογία Εφαρμογών Οπτικής και σίγουρα αποτελεί βοήθημα ακόμη και σε πρώτο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
Σύντομη Ιστορία ||Κίνηση Κυμάτων
Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία, Φωτόνια και Φως
Η Διάδοση του Φωτός
Γεωμετρική Οπτική
Περισσότερα Περί της Γεωμετρικής Οπτικής 315
Η Υπέρθεση των Κυμάτων
Πόλωση
Συμβολή
Περίθλαση
Οπτική Fourier
Bασικές Αρχές Θεωρίας Συμφωνίας
Σύγχρονη Οπτική: Λέιζερ και Άλλα Θέματα
Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία
Θεωρία του Kirchhoff για την Περίθλαση
Λύσεις σε Επιλεγμένα Προβλήματα
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο Ονομάτων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες