Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Όψεις Κοινωνικής Δυναμικής

39,81 35,83

Όψεις Κοινωνικής Δυναμικής

39,81 35,83

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1500-0
  • Έκδοση:
   1η, Δεκέμβριος 2011
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551282
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   557
Περιγραφή

Ο παρών συλλογικός τόμος είναι αφιερωμένος στην πολύπλευρη, πλούσια και σημαντική συμβολή της ομότιμης καθηγήτριας του Παντείου Κούλας Κασιμάτη στο χώρο των κοινωνικών επιστημών. Συνεργάτες από διάφορα στάδια της μακράς της ακαδημαϊκής πορείας, συνάδελφοι, μαθητές και φίλοι τιμούν την Κούλα Κασιμάτη, με τα κείμενα που συναπαρτίζουν τον τόμο αυτό, τόσο για τη συνεισφορά της στην έρευνα και τη διδασκαλία στο πεδίο της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνικής Πολιτικής όσο και για την πολύτιμη παρακαταθήκη ακαδημαϊκών αξιών που απορρέει από την εν γένει παρουσία της στον ακαδημαϊκό (και δημόσιο) βίο.
Τα κείμενα που περιλαμβάνει ο τόμος αφορούν κατεξοχήν θεματικές περιοχές που χαρακτηρίζουν τη μακροχρόνια ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα της Κούλας Κασιμάτη. Οι κύριες θεματικές ενότητες επικεντρώνονται σε ζητήματα γνώσης στο χώρο των κοινωνικών επιστημών, σε εμπειρικές διερευνήσεις της εισοδηματικής ανισότητας, της κοινωνικής στρωμάτωσης, της κοινωνικής κινητικότητας και της κοινωνικής ανάπτυξης, σε προσεγγίσεις επιμέρους πεδίων της κοινωνικής πολιτικής, καθώς επίσης και σε ζητήματα μετανάστευσης και εθνικών μειονοτήτων. Σε πολλά από τα θεματικά αυτά πεδία, το έργο της Κούλας Κασιμάτη προσφέρει ουσιαστικά σημεία αναφοράς και στέρεες βάσεις για περαιτέρω διερεύνηση και προβληματισμό.
Ο τόμος αποτελείται από είκοσι τρία κείμενα τα οποία ομαδοποιούνται σε πέντε ενότητες (τέσσερις διακριτές θεματικές ενότητες και μία ενότητα “λοιπών θεμάτων’).

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Το δημόσιο πρόσωπο της Κούλας Κασιμάτη στο Πανεπιστήμιο. Μια μαρτυρία
Η ερευνητική τροχιά της Κούλας Κασιμάτη. Αναγνώσεις και αντικατοπτρισμοί
Η συμβολή της Κούλας Κασιμάτη στην μελέτη της κοινωνικής κινητικότητας
Η κοινωνική σημασία της γνώσης και της επιστήμης στον Μαξ Βέμπερ
Κοινωνική Ανθρωπολογία και ελληνικό πανεπιστήμιο: τροχιές, διλήμματα, προοπτικές
Η αξιολόγηση στην κοινή, καθημερινή σκέψη: Αναπαραστάσεις και αξιολογήσεις της πληροφορίας από μη ειδικούς
Η αξιολόγηση των πανεπιστημίων και των πανεπιστημιακών: Όταν η απάντηση προηγείται του ερωτήματος
Σταφιδικό ζήτημα και αγροτικές κινητοποιήσεις στην Πελοπόννησο: ταξική, αταξική ή διαταξική κρίση; (τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα)
Κοινωνική κινητικότητα και τουρισμός: διεθνείς και ελληνικές εμπειρίες
Οι κοινωνικές διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης
Εισοδηματική ανισότητα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
Εισοδηματική προστασία των ανέργων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη, σύγχρονες προκλήσεις
Κοινωνικά προαπαιτούμενα της οικονομικής απελευθέρωσης: μετανάστριες, φροντίδα και εργασία γυναικών στην Ελλάδα
Κοινωνική πολιτική και κοινωνικά δικαιώματα στον Νέο Αιώνα: "Έξοδος κινδύνου"
Συμμετοχικότητα και ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική. Ο ρόλος των ΜΚΟ στην ανοικτή μέθοδο συντονισμού (ΑΜΣ) στον τομέα της ενσωμάτωσης: Η περίπτωση της Ελλάδας
Η κοινωνική πολιτική από την αυτοδιοίκηση. Μεταξύ διεύρυνσης και διάσπασης της κοινωνικής προστασίας; Μια αναφορά στην ελληνική περίπτωση
Θρησκεία, μετανάστευση και πλουραλιστική κοινωνία στη σύγχρονη Ελλάδα
Πολιτογράφηση και συμμετοχή στη δημόσια ζωή: Μια πρώτη ευρωπαϊκή διερεύνηση της συμμετοχής των πολιτογραφημένων μεταναστών στα κοινά
Κοινωνιολογία και μετανάστευση
Η κοινωνία της Θράκης στον 20ό αιώνα
Ένας κόμης αναιδής
Τόποι γερακιών (luoghi di falconi) στα Κύθηρα (15ος-16πς αι.)
Η γλώσσα και η γνώση στην κοινωνία. Στοιχειώδης μαρξιστική προσέγγιση
Βιογραφικό σημείωμα της Κούλας Κασιμάτη.

[Περισσότερα...]