Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μουσική Αγωγή και Παιδεία

11,74 10,57

Μουσική Αγωγή και Παιδεία

11,74 10,57

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0905-2
  • Έκδοση:
   1η, Οκτώβριος 2001
  • Κωδ. καταλόγου:
   9105309
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   229
Περιγραφή

Οι τρεις παράμετροι της μουσικής αγωγής και παιδείας που είναι η σύνθεση, η ακρόαση και η εκτέλεση της μουσικής καθώς και η συνεχής αλληλεπίδρασή τους εστιάζονται στην ανάτττυξη της ακουστικής μνήμης και των ακουστικών παραστάσεων. Η μουσική ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με διανοητικές λειτουργίες που γίνονται στο άτομο όταν επεξεργάζεται μουσικά ερεθίσματα. Οι διανοητικές αυτές λειτουργίες συνδέονται με την ανάπτυξη της νοημοσύνης και της ευφυίας και εξασφαλίζουν τις σχέσεις μεταξύ των τριών παραμέτρων της μουσικής αγωγής.

Περιεχόμενα

Η Μουσική στην εκπαίδευση
Οι έννοιες της μουσικής
Οι παράμετροι της μουσικής εκπαίδευσης και η διαπλοκή τους βστο μεταβαλλόμενο ρόλο μιας επαγγελματικής ορχήστρας
Οι μουσικές δραστηριότητες και ο προγραμματισμός τους
Η αξιολόγηση γενικά με ιδιαίτερη αναφορά στο μάθημα της μουσικής
Δημοτική μουσική και παιδεία στην Κύπρο
Αισθητική – αισθητική αγωγή και παιδεία
Η επικοινωνία και οι τέχνες στην εκπαίδευση

[Περισσότερα...]