Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Λογοτεχνία και Ζωγραφική

40,00 36,00

Λογοτεχνία και Ζωγραφική

40,00 36,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   68369403
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1883-4
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2017
  • Κωδ. καταλόγου:
   9581065
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   752
Περιγραφή

Από την εποχή της διατύπωσης του Σιμωνίδη του Κείου όπως τη διέσωσε ο Πλούταρχος, ότι η ζωγραφική είναι σιωπηλή ποίηση και η ποίηση ομιλούσα εικόνα («Σιμωνίδης τὴν μὲν ζωγραφίαν ποίησιν σιωπῶσαν προσαγορεύει, τὴν δὲ ποίησιν ζωγραφίαν λαλοῦσαν»), ποικίλες πρακτικές θεωρητικού και κριτικού λόγου (φιλοσοφικού, αισθητικού, λογοτεχνικού και εικαστικού περιεχομένου), όπως και οι ίδιες οι καλλιτεχνικές πρακτικές της λογοτεχνίας και της ζωγραφικής, σημασιοδοτούν αναφερόμενα (τον κόσμο της ανθρώπινης εμπειρίας του Χρόνου) και διεργασίες καλλιτεχνικής μορφοποίησης, βάσει των οποίων τα ιδιώματα της λογοτεχνίας και της ζωγραφικής μπορούν να συγκλίνουν και να συνάπτονται.
Η παρούσα προσέγγιση είναι στραμμένη στον ορίζοντα της ερμηνευτικής διερεύνησης της παραπάνω –διακαλλιτεχνικής- μορφοποίησης, μέσα από το πρίσμα της εννοιολογικής, αισθητικής και καλλιτεχνικής κατηγορίας της (ανα)παράστασης. Επισημαίνονται έτσι εδώ και αναλύονται συστηματικά τέσσερα παραδείγματα με εξακολουθητική μέχρι σήμερα παρουσία και ισχύ μέσα στην ιστορία της Δυτικής πολιτισμικής σκηνής, καθένα από τα οποία ορίζει συγκεκριμένο πεδίο για τη σύγκλιση και σύναψη λογοτεχνίας και ζωγραφικής: το παράδειγμα της ομοιότητας, το παράδειγμα της μίμησης, το παράδειγμa του απόλυτου και το παράδειγμα της παροντικότητας.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Λογοτεχνία και ζωγραφική, διαλογική προοπτική και (ανα)παράσταση
Κεφάλαιο I: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΤΑΔΕ ΜΕΤΑ ΤΑΔΕ Η αρχαϊκή αντίληψη και η πλατωνική αντιπαράθεση ως θεμελίωση της μιμητικής (ανα)παράστασης
Κεφάλαιο ΙI: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ: ΤΑΔΕ ΔΙΑ ΤΑΔΕ, Η αριστοτελική εμβάθυνση στη μιμητική (ανα)παράσταση και η (μετακλασική, αναγεννησιακή, νεοκλασική) συνέχεια
Κεφάλαιο III: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ: ΤΑΔΕ ΜΕΤΑ/ΔΙΑ ΤΑΔΕ, Η ρομαντική διεύρυνση της (ανα)παράστασης
Κεφάλαιο IV: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΑΔΕ Η Μοντέρνα έκρηξη της (ανα)παράστασης
Παράρτημα εικόνων
Επίμετρο
Βιβλιογραφία
Ευρετήρια

[Περισσότερα...]