Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Levertov’s Poetry of Revelation, 1988-1998 : The Mosaic of Nature and Spirit

18,91 17,02

Levertov’s Poetry of Revelation, 1988-1998 : The Mosaic of Nature and Spirit

18,91 17,02

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31064
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-8041-05-9
  • Έκδοση:
   1η ανατύπωση, Φεβρουάριος 2002 || 1η, Ιούνιος 1999
  • Κωδ. καταλόγου:
   804105
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   286
Περιγραφή

The main goal of this study if to define a third final period of poetry in the career of Levertov. This involves defining the character of Levertov’s poetry of revelation and judging its quality since the aesthetic principles are implicity criteria about poetic value. There will be discussion of what a period of poetry is.

Περιεχόμενα

The challenge for a poetry of revelation
Creating the source of creation
The poetry of moving life motionlessly
Images of the imagination
A poetic testimony of lived life: Tesserae
Epilogue: The mosaic of Levertor’s poetry

[Περισσότερα...]