Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κλασική Δυναμική Σωματιδίων και Συστημάτων

50,00 45,00

Κλασική Δυναμική Σωματιδίων και Συστημάτων

50,00 45,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   94644129
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2150-6
  • Έκδοση:
   1η, Οκτώβριος 2020
  • Κωδ. καταλόγου:
   9567275
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Αγγλικά
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   827
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο, ένα διεθνές best-seller στο είδος του, έχει γραφεί για ένα προχωρημένο προπτυχιακό μάθημα Κλασικής Δυναμικής ή Μηχανικής και παρέχει μια πλήρη περιγραφή της κλασικής μηχανικής των σωματιδίων, των συστημάτων και των στερεών σωμάτων. Η μαθηματική ανάλυση των θεμάτων βασίζεται κυρίως στον διανυσματικό λογισμό και τις διαφορικές εξισώσεις. Η διατύπωση της μηχανικής κατά Lagrange παρουσιάζεται αρκετά νωρίς με στόχο την έμφαση στην ισχυρή ικανότητα του φορμαλισμού στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων. Ο σύγχρονος συμβολισμός και η ορολογία που χρησιμοποιούνται διευκολύνουν και προετοιμάζουν τους φοιτητές/αναγνώστες για τη μετάβαση στη σύγχρονη φυσική και το μαθηματικό φορμαλισμό που απαιτείται για την κβαντική θεωρία της φυσικής. Το βιβλίο μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για ένα ή δύο εξάμηνα, ανάλογα με την επιλογή θεμάτων του διδάσκοντα και το αντίστοιχo πρόγραμμα σπουδών.

Περιεχόμενα

Πίνακες, ∆ιανύσµατα και ∆ιανυσµατική Ανάλυση
Νευτώνεια Μηχανική Ενός Μόνο Σωματιδίου
Ταλαντώσεις
Μη Γραµµικές Ταλαντώσεις και Χάος
Βαρύτητα
Μέθοδοι Λογισµού των Μεταβολών
Η Αρχή του Hamilton:Λαγκρανζιανή και Χαµιλτονιανή Δυναμική
Κίνηση υπό Κεντρική ∆ύναµη
∆υναµική Συστήματος Σωµατιδίων
Κίνηση σε Μη Αδρανειακό Σύστημα Αναφοράς
∆υναµική των Στερεών Σωμάτων
Συζευγµένες Ταλαντώσεις
Συνεχή Συστήµατα – Κύµατα
Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας
Το ϑεώρηµα Taylor
Ελλειπτικά Ολοκληρώματα
Συνήθεις ∆ιαφορικές Εξισώσεις ∆εύτερης Τάξης
Χρήσιμοι Μαθηματικοί Τύποι
Χρήσιμα Ολοκληρώματα
Σχέσεις ∆ιανυσµατικής Ανάλυσης σε ∆ιαφορετικά Συστήματα Συντεταγµένων
Αριθμητική Λύση του Παραδείγματος 2.7

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες