Καραγκιόζης ο Πρόσφυγας

In stock
Ελληνικό Θέατρο σκιών. Εθνογραφική έρευνα.

Εκδόσεις:  
Έκδοση:   1η, 1977
Κωδ. καταλόγου:   554111
Σχήμα:   23 x 30
Σελίδες:   523

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Ο συγγραφέας του βιβλίου, στηριζόμενος σε ιστορικά, λαογραφικά και φιλολογικά στοιχεία, συγκριτικά διαφόρων λαών και εποχών, καθώς και στην εξαντλητική διεθνή βιβλιογραφία, αρχίζει από τους δύο ενδιαφερόμενους λαούς, τον ελληνικό και τον τουρκικό που ζουν στον ίδιο χώρο πάνω από χίλια χρόνια· και καταλήγει σε συγκεκριμένες θέσεις για την προέλευση, την εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά του νεοελληνικού Θεάτρου Σκιών, που από ιστορική και μόνο σύμπτωση έχει την ίδια με την τουρκική ονομασία: Καραγκιόζης!…
Το βιβλίο, μοιρασμένο σε οχτώ μεγάλες ενότητες αντιμετωπίζει θέματα για την κοινωνική, τεχνική, ιστορική, αισθητική και δραματουργική πολυμορφία του νεοελληνικού, πια, Θεάτρου Σκιών. Χωρία να παραλείπεται καθόλου και η γνώμη των σοβαρότερων Τούρκων ερευνητών που με επιστημονικό πνεύμα παλεύουν με τα πενιχρά ιστορικά στοιχεία να χτίσουν μια σωστή εκτίμηση του θέματος. Ακόμη, καταγράφει γνώμες και βιβλία από άλλες χώρες.
Μια έρευνα στις πηγές, όσο φτωχές κι αν είναι αυτές, και μια συστηματική κατάταξη κάθε αμφιβολίας, αντίρρησης, αποδοχής καθώς και των ευρημάτων, δίνει στο βιβλίο διαστάσεις πέραν της απλής μονογραφίας. Αλλά και η προσθήκη μιας Ανθολογίας από τη δραματουργία (μέχρι σήμερα) του λαϊκού και έντεχνου Νεοελληνικού Θεάτρου Σκιών δροσίζει το βιβλίο και δικαιώνει τη λατρεία του ελληνικού λαού προς τον Καραγκιόζη του.
Τέλος, μια πλούσια εικονογράφηση δίνει στο βιβλίο τη μορφή Λευκώματος Καραγκιόζη.

Περιεχόμενα

Λίγα λόγια προλογικά
Καταγωγή του Θεάτρου Σκιών: Πανάρχαιες καταβολές της σατιρικής φιγούρας του Καραγκιόζη, Μιμικό θέατρο: απτός πρόγονος του Καραγκιόζη, "Μικροθέατρο". Χώρος, συγγένειες, μορφές, επιβιώσεις. Μαριονέτες, κούκλες, φιγούρες. Υπήρχε Θέατρο [Περισσότερα…]

Εικονογράφηση

Ωρίων Αρκομάνης