Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική

22,89 20,60

Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική

22,89 20,60

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31347
  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • Τόμος:
   1
  • ISBN:
   978-960-7643-18-6
  • Έκδοση:
   1η ανατύπωση, Φεβρουάριος 2002 || 1η, 1996
  • Κωδ. καταλόγου:
   643186
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   279
Περιγραφή

Το βιβλίο αποτελεί μια συνοπτική εισαγωγή σ’ ένα από τα θεμελιωδέστερα θέματα της Φυσικής – το σύγχρονη Πυρηνική Φυσική. Προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενός μαθήματος κορμού πανεπιστημιακού επιπέδου, στοχεύει στην εισαγωγή και επεξήγηση των βασικών εννοιών της πυρηνικής επιστήμης. Το θέμα εισάγεται με υπόβαθρο τις σύγχρονες αντιλήψεις και θεωρίες της σωματιδιακής Φυσικής. Απλά μοντέλα (πρότυπα) χρησιμοποιούνται για να γίνουν κατανοητές οι ιδιότητες των πυρήνων -τόσο στη θεμελιώδη όσο και στις διεγερμένες τους καταστάσεις-, ενώ εξειδικευμένα κεφάλαια πραγματεύονται την πυρηνική σχάση και σύντηξη, καθώς και την πυρηνογένεση σε αστρικά συστήματα. Για μια διεξοδική μελέτη του κειμένου απαιτούνται, ασφαλώς, γνώσεις βασικής κβαντομηχανικής και ειδικής σχετικότητας, όμως σε Παραρτήματα αναπτύσσονται και ορισμένα πιο εξειδικευμένα θέματα φορμαλισμού. Κάθε κεφάλαιο τέλος, κλείνει με μια σειρά προβλημάτων που προσδιορίζουν και επεκτείνουν τα πραγματευμένα θέματα.

Περιεχόμενα

Από τον επιμελητή της σειράς
Εισαγωγικό σημείωμα
Φυσικές σταθερές και συντελεστές μετατροπών
Γλωσσάρι μερικών σημαντικών συμβόλων
Πρόλογος
Τα λεπτόνια και οι ηλεκτρομαγνητικές και ασθενείς αλληλεπιδράσεις
Τα νουκλεόνια και η ισχυρή αλληλεπίδραση
Μέγεθος και μάζα των πυρήνων
Ιδιότητες της θεμελιώδους κατάστασης των πυρήνων. Το πρότυπο των φλοιών
Άλφα διάσπαση και αυθόρμητη σχάση
Διεγερμένες καταστάσεις του πυρήνα
Πυρηνικές αντιδράσεις
Ισχύς από πυρηνική σχάση
Πυρηνική σύντηξη
Αστρική Πυρηνογένεση
β-διάσπαση και γ-εκπομπή
Διέλευση σωματίων μέσα από την ύλη
Παράρτημα Α: Ενεργές διατομές
Παράρτημα Β: Πυκνότητα καταστάσεων
Παράρτημα Γ: Στροφορμή
Παράρτημα Δ: Ασταθείς καταστάσεις και συντονισμοί
Παράρτημα Ε: Ενεργότητα και μονάδες ραδιενέργειας
Πρόσθετη βιβλιογραφία
Απαντήσεις των προβλημάτων
Ευρετήριο

[Περισσότερα...]