Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής με Εφαρμογές και Ερωτήσεις

21,00 18,90

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής με Εφαρμογές και Ερωτήσεις

21,00 18,90

  • Κωδ. Ευδόξου:
   77120120
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1972-5
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2018
  • Κωδ. καταλόγου:
   9567272
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   21 x 29
  • Σελίδες:
   191
Περιγραφή

Η Φυσική είναι πειραματική επιστήμη. Όλες οι μεγάλες τεχνολογικές ανακαλύψεις και όλα όσα αποτελούν σήμερα θεμελιώδεις γνώσεις της Φυσικής προέκυψαν από παρατηρήσεις φυσικών φαινομένων, από πειραματισμό και μετρήσεις. Συνεπώς, είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσει κανείς τη γνώση της Φυσικής χωρίς τη βοήθεια των απαραίτητων πειραμάτων. Σκοπός αυτού του συγγράμματος είναι μέσω επιλεγμένων ασκήσεων να γίνουν κατανοητά σε πρακτικό επίπεδο θεμελιώδη φαινόμενα του Ηλεκτρισμού και του Μαγνητισμού, καθώς και κάποια θέματα Σύγχρονης Φυσικής. Απευθύνεται κυρίως σε πρωτοετείς φοιτητές των Θετικών και Πολυτεχνικών Σχολών, αλλά και σε όποιον επιθυμεί να κατανοήσει με τη βοήθεια πειραμάτων βασικά φαινόμενα της Φυσικής. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν σχετικά φθηνό εξοπλισμό και μπορούν να εκτελεστούν εύκολα. Δίνεται έμφαση σε βασικές εφαρμογές, οι οποίες περιλαμβάνονται στη διαδικασία εκτέλεσης της άσκησης. Γίνεται εκτενής χρήση γραφικής περιγραφής και επεξήγησης των φυσικών φαινομένων και συσκευών που χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητη πρόσθετη βιβλιογραφία. Επίσης, υπάρχουν ερωτήσεις κατανόησης για την πιστοποίηση των βασικών γνώσεων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή κάθε άσκησης. Οι πίνακες μετρήσεων καθώς και οι απαραίτητες γραφικές παραστάσεις υπάρχουν ήδη μέσα στο σύγγραμμα για να συμπληρωθούν. Στο τέλος κάθε άσκησης παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα των μετρήσεων και της επεξεργασίας τους καθώς και τα βασικά συμπεράσματα, ώστε να μπορεί κανείς να συγκρίνει και να ελέγξει τα αποτελέσματά του.

Περιεχόμενα

Πρόλογος για τους φοιτητές και τους διδάσκοντες
Σημαντικά ψηφία – Διάδοση φάσματος
Προσδιορισμός μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης μετρήσεων
Στάσιμα κύματα σε χορδή
Προσδιορισμός ηλεκτρικού πεδίου από βαθμίδα δυναμικού με χρήση πολύμετρου
Χαρτογράφηση ηλεκτρικού πεδίου από ισοδυναμικές γραμμές με χρήση βολτόμετρου
Μέτρηση ταχύτητας του φωτός με τη βοήθεια παλμογράφου και φωτοπύλης
Μελέτη κυκλώματος RC
Μαγνητικά πεδία
Μελέτη περίθλασης του φωτός από φράγμα
Μελέτη των νόμων Ohm και Stefan-Boltzmann

[Περισσότερα...]