Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Επανένταξη Χρόνιων Ψυχικά Πασχόντων

15,93 14,34

Επανένταξη Χρόνιων Ψυχικά Πασχόντων

15,93 14,34

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31397
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-046-3
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2002
  • Κωδ. καταλόγου:
   402046
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   281
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια κριτική μελέτη της γνώσης που έχει συσσωρευτεί στο πεδίο της αποκατάστασης των ατόμων με χρόνιες και σοβαρές ψυχικές διαταραχές, ώστε με τρόπο εμπειρικά τεκμηριωμένο να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν την έκβαση των πολιτικών αποϊδρυματισμού, το βαθμό επανένταξης των πρώην ψυχιατρικών νοσηλευομένων που έχουν μεταβεί στην κοινότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων σε διαφορετικά επίπεδα – πάσχοντος ατόμου, οικογένειας, θεραπευτικής ομάδας και κοινότητας. Επίσης συζητά εκτενώς ζητήματα μεθοδολογίας, όπως σχεδιασμός αξιολογητικής έρευνας, επιλογή ερευνητικού σχεδίου, ψυχομετρικές ιδιότητες ερευνητικών εργαλείων και δείκτες θεραπευτικού αποτελέσματος. Οι “Νέες προσεγγίσεις και προοπτικές” αφορούν παρεμβάσεις αφορούν παρεμβάσεις επανένταξης που δεν περιορίζονται μόνο σε μια “λειτουργική” προσέγγιση αποκατάστασης αλλά επεκτείνονται στις συνθήκες εκείνες που συναντούν τις πραγματικές ανάγκες του ψυχικά πάσχοντα: σπίτι και εργασία έξω από θεραπευτικά πλαίσια, υποστηρικτικές σχέσεις αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης και μια θετική επαναδόμηση του προσωπικού βιογραφικού που να απεγκλωβίζει τον πάσχοντα από το στίγμα του “ψυχασθενή”.
Το βιβλίο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικούς επιστήμονες, φοιτητές των επιστημών υγείας και συμπεριφοράς, σχεδιαστές κοινωνικής πολιτικής, οικογένειες, φροντιστές και συνοδούς ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Χρόνιοι ψυχικά πάσχοντες και παρεμβάσεις επανένταξης
Μεθοδολογικά ζητήματα αξιολόγησης ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και πολιτικών αποϊδρυματισμού
Από το άσυλο στην κοινότητας εμπειρικά ευρήματα από διεθνείς και ελληνικές μελέτες
Χρόνιοι ψυχικά πάσχοντες και στεγαστική αποκατάσταση
Οικογένεια και χρόνια ψυχική διαταραχή
Αντί επιλόγου
Βιβλιογραφικές παραπομπές

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες