Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ο Διπλός Ρόλος της Κοινωνικής Εργασίας στο Πλαίσιο των Κοινωνικών Οργανώσεων

2,99 2,69

Ο Διπλός Ρόλος της Κοινωνικής Εργασίας στο Πλαίσιο των Κοινωνικών Οργανώσεων

2,99 2,69

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-052-8
  • Έκδοση:
   3η, Ιούλιος 2002
  • Κωδ. καταλόγου:
   402052
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   137
Περιγραφή

Η ποιότητα και το μέγεθος της συμπαράστασης της δημοκρατικής κοινωνίας προς τα κοινωνικά αδύναμα άτομα δείχνουν την αξιοπιστία του δημοκρατικού συστήματος απέναντι στους επικριτές του και, συνεπώς, και απέναντι στην κοινωνική εργασία, η οποία κατά κανόνα ασχολείται με τα άτομα αυτά. Επομένως, η κοινωνική εργασία κινείται σε τρία επίπεδα: το ουτοπιστικό, διότι απαιτεί την υλοποίηση μιας δίκαιης κοινωνίας, αν και γνωρίζει ότι αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, το ρεαλιστικό, διότι προσπαθεί να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ενδιαφερομένων, και το προκλητικό, διότι τονίζει τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην ουτοπιστική της απαίτηση και την κοινωνική πραγματικότητα, προσπαθώντας να επηρεάσει τις κοινωνικο-πολιτικές δομές, που αποτελούν τους αιτιογόνους παράγοντες της ενλόγω διαφοράς.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Διοίκηση-Οργάνωση
Οργάνωση
Αρχές της οργάνωσης
Κατανομή εργασίας και εξειδίκευση
Εξουσία και υπευθυνότητα
Πειθαρχία
Ενότητα διοίκησης
Ενότητα διεύθυνσης
Υποταγή του ατομικού στο γενικό συμφέρον
Αμοιβή
Συγκέντρωση
Πρωτοβουλία
Ιεραρχική διάθρωση
Τάξη
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Οργανόγραμμα
Οι φορείς της κοινωνικής εργασίας
Δομή και λειτουργία
Το γραφειοκρατικό σύστημα
Αδυναμίες του γραφειοκρατικού συστήματος
Το γραφειοκρατικό σύστημα σύμφωνα με τη Μαρξιστική προσέγγιση
Η προέλευση των κοινωνικών οργανώσεων και υπηρεσιών
Ο προσανατολισμός των κοινωνικών οργανώσεων και υπηρεσιών
Είδη οργανώσεων
Δομή και λειτουργίες
Μορφή της κοινωνικής διοίκησης
Οι πελάτες των κοινωνικών υπηρεσιών και οργανώσεων
Η αντιμετώπιση των πελατών εκ μέρους των κοινωνικών υπηρεσιών και οργανώσεων
Η κατηγοριοποίηση των πελατών
Εσωτερική ιεραρχία
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοινωνικών υπηρεσιών και οργανώσεων
Κοινά σημεία υπαλληλικής και επαγγελματικής δεοντολογίας
Παράγοντες δομικής δυσλειτουργίας (σύγκρουσης)
Η σχέση σύγκρουσης και κοινωνικού λειτουργού
Οι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί των κοινωνικών υπηρεσιών
Ο ορθολογισμός της διοίκησης
Ο κοινωνικός λειτουργός η "κοινωνική συνείδηση" της οργάνωσης
Προσόντα και στάση προϊσταμένου κοινωνικών οργανώσεων
Καθορισμός κοινωνικής πολιτικής
Προϋποθέσεις πλαισίου εργασίας του κοινωνικού λειτουργού
Τρόποι βελτίωσης του παρεχομένου έργου
Η γραφειοκρατική οργάνωση σαν εργαλείο της κοινωνικής εργασίας
Ομαδική εργασία
Η "ολική επεξεργασία των περιπτώσεων"
Η εφαρμογή της "ενοποιημένης μεθόδου"
Κοινωνική εργασία με ομάδες στόχου
Οι ομάδες αυτοβοήθειας των ενδιαφερομένων σαν εναλλακτική λύση
Τρόποι αντιμετώπισης της κρίσης ταυτότητας των κοινωνικών λειτουργών στο πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών και οργανώσεων
Προσανατολισμοί των κοινωνικών λειτουργών
Η κατεύθυνση της ένταξης
Η κατεύθυνση της μεταρρύθμισης
Η υλιστική κατεύθυνση
Η "εναλλακτική" κοινωνική εργασία
Στρατηγικές δράσης
Ο ρόλος της εκπαίδευσης
Κριτική θεώρηση
Ανακεφαλαίωση
Κοινωνιολογική ανάλυση μιας κοινωνικής υπηρεσίας ή οργάνωσης
Οδηγός κοινωνιολογικής ανάλυσης
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες