Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Δακτυλογραφία, Πληκτρολόγηση, Αλληλογραφία

9,95 8,96

Δακτυλογραφία, Πληκτρολόγηση, Αλληλογραφία

9,95 8,96

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-013-7
  • Έκδοση:
   1η, Ιανουάριος 2002
  • Κωδ. καταλόγου:
   402013
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   21 x 28,5
  • Σελίδες:
   178
Περιγραφή

Η Δακτυλογραφία-Πληκτρολόγηση-Αλληλογραφία, το επαγγελματικό β βιβλίο της Γραμματέως, περιέχει ό,τι είναι απαραίτητο και ουσιαστικά ωφέλιμο για τη δημιουργία κάθε μορφής εγγράφου και για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας στον εργασιακό χώρο. Είναι ένα χρήσιμο “εργαλείο” για τους υπαλλήλους γραφείου, για όσους ασχολούνται με τη γραμματειακή υποστήριξη και, κυρίως, για αρχάριους και για όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους.

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφία
Βασικά μέρη λειτουργίας χειροκίνητης και ηλεκτρικής γραφομηχανής
Κύρια μέρη μιας ηλεκτρονικής γραφομηχανής
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εκτυπωτής
Οριζόντια και κάθετα διαστήματα
Πληκτρολόγιο
Γυμνάσματα εκμάθησης πληκτρολογίου
Είδη δομής παραγράφων
Διαστήματα και σημεία στίξης
Δεν χωρίζονται
Ειδικά σύμβολα
Πίνακας γραφής αριθμών
Κανόνες συλλαβισμού
Το τελικό (ν)
Χρήσιμα στοιχεία της γραμματικής
Συντομογραφίες – ακρωνύμια – αρκτικόλεξα
Δομή κειμένου σε υποπαραγράφους
Γυμνάσματα εξάσκησης
Έμφαση σε λέξη ή φράση
Επικεφαλίδες
Επικεφαλίδες παραγράφων
Εξώφυλλο έκθεσης / αναφοράς
Δομή υπηρεσιακού σημειώματος
Δομή ημερήσιας διάταξης
Πρακτικά συνεδρίασης
Γυμνάσματα ταχύτητας
Το περιεχόμενο της εμπορικής επιστολής
Μεγέθη επιστολοχάρτων
Μεγέθη φακέλων
Δομή εμπορικής επιστολής BLOCKED STYLE
Δομή εμπορικής επιστολής FULLY-BLOCKED STYLE
Δομή εμπορικής επιστολής SEMI-BLOCKED STYLE (1)
Δομή εμπορικής επιστολής SEMI-BLOCKED STYLE (2)
Δομή εμπορικής επιστολής με 1 1/2 διάστημα
Δομή εμπορικής επιστολής σε επιστολόχαρτο
Σελίδα συνέχειας εμπορικής επιστολής
Τύπος φακέλου
Υπόδειγμα αίτησης
Υπόδειγμα δομής Βιογραφικού Σημειώματος
Διαστήματα εμπορικής επιστολής
Προσφωνήσεις εμπορικών επιστολών
Ασκήσεις για εμπορικές επιστολές
Γυμνάσματα στηλογνώμονα
Γυμνάσματα χειρογράφων

[Περισσότερα...]

Δείτε επίσης