Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία στο Λύκειο

11,94 10,75

Η Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία στο Λύκειο

11,94 10,75

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31454
  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • Τόμος:
   9
  • ISBN:
   978-960-402-328-8
  • Έκδοση:
   1η, Ιανουάριος 2008
  • Κωδ. καταλόγου:
   402328
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   166
Περιγραφή

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ της Θεωρητικής Κατεύθυνσης του Λυκείου αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον από διδακτικής άποψης αντικείμενο. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αυτού αφενός αποτιμάται συστηματικά η υπάρχουσα βιβλιογραφική υποδομή του μαθήματος, ώστε να δοθεί μια συνολική εικόνα του ισχύοντος διδακτικού πλαισίου, και αφετέρου μελετώνται τα θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων, από τα οποία εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τον χαρακτήρα της αξιολόγησης και της βαθμολόγησης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται μια νέα διδακτική πρόταση, η οποία στηρίζεται στα δεδομένα και πορίσματα της σύγχρονης φιλολογικής και παιδαγωγικής επιστήμης και συνάδει αφενός με την ολιστική προσέγγιση για τη διδασκαλία και την αντίληψη του εκπαιδευτικού ως στοχαζόμενου επαγγελματία και αφετέρου με την ερμηνευτική μέθοδο. Η συγκεκριμένη πρόταση στηρίζεται στην αξιοποίηση του περικειμενικού πλαισίου, των νοηματικών και θεματικών αξόνων και την διαισθητική μετάφραση του κειμένου βάσει της νεοελληνικής γλωσσικής υποδομής του μαθητή.

Περιεχόμενα

Πρόλογος διεύθυνσης σειράς (Ζωή Παπαναούμ)
Πρόλογος
Εισαγωγή
Οι υπάρχουσες διδακτικές-βιβλιογραφικές προτάσεις
Τι ισχύον διδακτικό πλαίσιο
Αξιολόγηση του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Θεματογραφίας
Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων
Περικειμενική πλαισίωση των κειμενικών αποσπασμάτων
Από το περικείμενο στο κείμενο
Οι νέες προοπτικές εξέτασης των γραμματικο-συντακτικών δομών
Ανθολόγηση μικροκειμένων με ενδεικτικές ασκήσεις
Βιβλιογραφία
Γλωσσάριο
Ευρετήριο κυρίων ονομάτων

[Περισσότερα...]