Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ανθολόγιο Όρων και Θεωριών Γενικής Διδακτικής και Ψυχοπαιδαγωγικών Θεμάτων

19,91 17,92

Ανθολόγιο Όρων και Θεωριών Γενικής Διδακτικής και Ψυχοπαιδαγωγικών Θεμάτων

19,91 17,92

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31090
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1244-3
  • Έκδοση:
   1η, Οκτώβριος 2008
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571044
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   348
Περιγραφή

Ποιες είναι οι ιδέες του Piaget και πού συναντώνται επιρροές τους; Ποια είναι, κατά τον Maslow, η ταξινόμηση των ανθρώπινων αναγκών; Τι είναι η ανακαλυπτική μάθηση και τι η δεκτική; Τι διαφέρει η βραχυπρόθεσμη μνήμη από τη μακροπρόθεσμη; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας έναντι της δασκαλοκεντρικής; Ποιες διαφορές έχει ο κονστρουβισμός από τον μπιχιεβορισμό;

Τους δύο τελευταίους αιώνες (19ος και 20ος), με τη συμβολή διακεκριμένων Παιδαγωγών και Ψυχολόγων, τέθηκαν και ερευνήθηκαν σε βάθος αρκετά γενικά και ειδικά θέματα, που αφορούν τόσο της Παιδαγωγική και την ψυχολογία του παιδιού, και κατ’ επέκταση του μαθητή, όσο και θέματα γενικής διδακτικής των διαφόρων επιστημονικών πεδίων. Συγχρόνως, δημιουργήθηκε η ανάγκη για σαφή προσδιορισμό αυτών των νέων παιδαγωγικών μεθόδων και πορισμάτων.

Το παρόν βιβλίο, λοιπόν, εν είδει πανδέκτη, προσφέρει θεμελιώδεις γνώσεις σε θέματα γενικής διδακτικής και ψυχοπαιδαγωγικών θεμάτων και κάτω απ’ αυτό το πρίσμα θα πρέπει να κριθεί από τον αναγνώστη. Όροι αντλημένοι από σύγχρονη και “παραδοσιακή”, ελληνική και ξενόγλωσση, βιβλιογραφία βοηθούν τον συγγραφέα, μετά από επιμήκη ενασχόληση με το θέμα, να εκπληρώσει τους στόχους του και οδηγούν, με σαφή και προσιτό τρόπο, δίχως περιθώρια παρερμηνειών, τους αναγνώστες στην πρόσληψη και την κατανόηση των Βασικών Αρχών της Παιδαγωγικής Επιστήμης και των σημαντικότερων Ψυχοπαιδαγωγών με τις ιδέες τους.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγικό Σημείωμα
Αρκτικόλεξα
Συντομογραφίες
Βασικοί όροι γενικής διδακτικής και ψυχοπαιδαγωγικών θεμάτων
Βασικά στοιχεία για μερικούς από τους σημαντικότερους (Ψυχο)Παιδαγωγούς και Θεωρητικούς της Αγωγής
Προτεινόμενη βιβλιογραφία.

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες