Σύνθετη Γνωστική Λειτουργία

Σύνθετη Γνωστική Λειτουργία

In stock

Εκδόσεις:  
Κωδ. καταλόγου:  

Περιγραφή

Στόχος αυτού του βιβλίου είναι η πραγματοποίηση μιας διεξοδικής επισκόπησης του επιστημονικού τομέα της σύνθετης γνωστικής λειτουργίας. Ως εκ τούτου, τα κεφάλαια αναφέρονται ουσιαστικά στο σύνολο των κλάδων έρευνας που θεωρείται ότι κατέχουν κεντρική θέση σε αυτόν τον επιστημονικό τομέα, όπως της ανασκόπησης και της περιγραφής της ερευνητικής μεθοδολογίας, της ιστορίας του επιστημονικού τομέα, των σχετικών εννοιών, της αναπαράστασης και απόκτησης της γνώσης, του παραγωγικού συλλογισμού, του επαγωγικού συλλογισμού, της επίλυσης προβλημάτων, της λήψης αποφάσεων, της φύσης της γλώσσας, της γλώσσας και της σκέψης, της νόησης, της δημιουργικότητας, της εμπειρογνωμοσύνης και της ανάπτυξης της σύνθετης γνωστικής λειτουργίας και της αγωγής της σκέψης.

Αυτό το βιβλίο σκοπεύει να λειτουργήσει ως ένα μέσο επικαιροποίησης του γνωστικού πεδίου των ψυχολόγων, άλλων κοινωνικών επιστημόνων και των εκπαιδευτικών ή ως ένα εγχειρίδιο διδασκαλίας που απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων, καθώς και σε αρχάριους μεταπτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα αυτών των επιστημονικών τομέων, όπως αυτά της σύνθετης γνωστικής λειτουργίας, της ψυχολογίας της ανθρώπινης σκέψης, των ανώτερων γνωστικών διεργασιών, των σύνθετων γνωστικών διεργασιών ή σκέψης.