Συμβολαιογραφικές Πράξεις Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Καρδίτσας Σοφοκλέους Οιταιοκαρύδη (1881-1882)

Συμβολαιογραφικές Πράξεις Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Καρδίτσας Σοφοκλέους Οιταιοκαρύδη (1881-1882)

Συμβολαιογραφικές Πράξεις Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Καρδίτσας Σοφοκλέους Οιταιοκαρύδη (1881-1882)

0,00

In stock
Περιλήψεις-Ευρετήρια

0,00

Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1347-1
Έκδοση:   1η, Ιούνιος 2010
Κωδ. καταλόγου:   9561204
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   234

    Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Α. Περιλήψεις συμβολαίων Σοφοκλέους Οιταιοκαρύδη
Β. Περιλήψεις συνημμένων άλλων συμβολαιογράφων και Δημοσίων αρχών
Ι. Αλφαβητικό ευρετήριο
ΙΙ. Αριθμητικό ευρετήριο
ΙΙΙ. Ευρετήριο τοπωνυμίων
ΙV. Ευρετήριο επαγγελμάτων
V. Ευρετήριο δικηγόρων.

    Μόλις προσθέσατε στο καλάθι σας: