εξώφυλλο Κοινωνιολογία της Υγείας και της Ασθένειας

Κοινωνιολογία της Υγείας και της Ασθένειας

23,89 21,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31717
  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • Τόμος:
   1
  • ISBN:
   978-960-402-068-4
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2002
  • Κωδ. καταλόγου:
   402068
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   15,5 x 24
  • Σελίδες:
   372
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό, που ενσωματώνει τα βασικά αξιώματα της παραδοσιακής ιατρικής κοινωνιολογίας με μερικές από τις νέες θεωρήσεις της πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας, αποτελεί μια βασική εισαγωγή στον κύριο προβληματισμό του καιρού μας γύρω από την κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας. Έχει γραφεί κυρίως για τους σπουδαστές των κοινωνικών επιστημών που επιθυμούν να μελετήσουν σε βάθος τα εν λόγω ζητήματα, παρέχοντας τους εκτενείς βάσεις στον τομέα της κοινωνιολογίας της υγείας και της ασθένειας. Έτσι, καλύπτει μια πληθώρα θεμάτων και αντλεί από ένα ευρύ πεδίο αναλυτικών προσεγγίσεων. Το κείμενο εξετάζει θέματα όπως η κοινωνική μορφοποίηση της ιατρικής γνώσης, η ανάλυση των γνώσεων για την υγεία και των πεποιθήσεων των μη ειδικών, ο τρόπος ζωής και η επικινδυνότητα, η εμπειρία της αρρώστιας και η κοινωνιολογία του σώματος. Διερευνά επίσης κεντρικά ζητήματα της πολιτικής υγείας, όπως η σχέση μεταξύ επαγγελματία και ασθενή, τις ανισότητες στην υγεία και τις αλλαγές στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Ένα κεντρικό θέμα που εξετάζεται σε όλο το βιβλίο είναι το γεγονός ότι βρισκόμαστε μπροστά στη διαμόρφωση ενός θεωρητικού πλαισίου για την υγεία και τη φροντίδα της, σύμφωνα με το οποίο οι ασθενείς δεν είναι πλέον παθητικοί δέκτες θεραπειών, αλλά ενεργοί συμμετέχοντες στη διατήρηση της υγείας τους. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις σύγχρονες οικείες πολιτικές, που δίνουν έμφαση στην προαγωγή της υγείας, την κοινοτική της φροντίδα, αλλά και τον καταναλωτισμό.

Περιεχόμενα

Ευρετήριο σχημάτων και πινάκων
Εισαγωγικό σημείωμα, Δ.Α.
Πρόλογος
Εισαγωγή: Τα μεταβαλλόμενα πεδία της κοινωνιολογίας της υγείας και της ασθένειας
Η κοινωνι9κή μορφοποίηση της ιατρικής γνώσης
Οι πεποιθήσεις του πληθυσμού για την υγεία: τρόπος ζωής και επικινδυνότητα
Η εμπειρία χρόνιας ασθένειας και ανικανότητας
Η κοινωνιολογία του σώματος
Η κοινωνιολογία των αλληλοδράσεων του "κοινού" και των επαγγελματιών
Κοινωνικές ανισότητες και στάθμη υγείας
Η ύστερη νεοτερικότητα και οι μεταβαλλόμενες κοινωνικές σχέσεις της επιστήμης φροντίδας υγείας
Κοινωνιολογικές αναλύσεις της σύγχρονης πολιτικής για την υγεία στο Ηνωμένο Βασίλειο: Ένα νέο υπόδειγμα φροντίδας υγείας;
Βιβλιογραφία
Αγγλοελληνικό γλωσσάρι

[Περισσότερα...]

Έγραψαν

Αυτό το εξαιρετικό βιβλίο παρέχει σαφώς μία σταθερή θεωρητική βάση, καθώς και μια βάση για προβληματισμό, πάνω στον οποίο ο σπουδαστής της κοινωνιολογίας της υγείας και της ασθένειας μπορεί να στηρίξει τη μελέτη και την πρακτική του.

Περιοδικό Nursing Times

Το βιβλίο της Sarah Nettleton παρέχει στο σπουδαστή της ιατρικής κοινωνιολογίας μια ευανάγνωστη, εκτενή και σύγχρονη ανασκόπηση του γνωστικού αντικειμένου. Η συγγραφέας συγκεντρώνει πάρα πολλά στοιχεία και τα παρουσιάζει με έναν σαφή και απλό τρόπο. Η ευκολία της στη διαχείριση σύνθετου θεωρητικού και λεπτομερούς εμπειρικού υλικού είναι αξιοθαύμαστη. Το κείμενό της θα αποτελεί σημείο αναφοράς για αρκετό καιρό.

Καθηγητής M.P.T. Kelly, Πανεπιστήμιο του Greenwich

Κοινωνιολογία της Υγείας και της Ασθένειας

23,89 21,50