Κατανοώντας τον Καπιταλισμό, τόμος 1

-30%

Κατανοώντας τον Καπιταλισμό, τόμος 1

Κατανοώντας τον Καπιταλισμό, τόμος 1

23,48 16,43

In stock
Ανταγωνισμός, Εντολή και Μεταβολή στην οικονομία των ΗΠΑ

23,48 16,43

Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-0538-3
Έκδοση:   3η ανατύπωση, Οκτώβριος 2001-2η έκδοση, Νοέμβριος 1997 (1η έκδοση, Οκτώβριος 1994)
Κωδ. καταλόγου:   550509
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   335

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Το βιβλίο εισάγει αυτό που λέμε “Τρισδιάσταση” προσέγγιση στην οικονομική. Ανταγωνισμός και επιλογή μέσα από τις διαδράσεις των αγορών. Εντολή και άσκηση εξουσίας στις αγορές, μέσα στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία ως σύνολο. Μεταβολή στους οικονομικούς θεσμούς που διέπουν την οικονομική ζωή, εξεταζόμενη, τόσο από θεωρητική όσο και από ιστορική άποψη, ως μια εξελισσόμενη διαδικασία. Χωρίζεται σε 4 μέρη: α) Ανταγωνισμός, Εντολή και Μεταβολή β) Καπιταλισμός και τάξεις γ) Μικροοικονομική: αγορές και εξουσία δ) Μακροοικονομική: ανεργία και οικονομική μεγέθυνση. Το βιβλίο είναι εισαγωγικό στο μάθημα της Μικροοικονομικής και της Μακροοικονομικής, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό ή ως κείμενο αντιπαράθεσης σε μαθήματα στα οποία χρησιμοποιούνται οι νεοκλασικές μέθοδοι στην οικονομική ή σε σειρές διεπιστημονικών μαθημάτων στις κοινωνικές τάξεις.

Περιεχόμενα

Ο Καπιταλισμός συγκλονίζει τον κόσμο
Η τρισδιάστατη προσέγγιση στην οικονομική
Οι ρίζες της πολιτικής οικονομίας
Το υπερπροϊόν: εντολή και σύγκρουση
Προσφορά και ζήτηση: Ανταγωνισμός και συντονισμός
Καπιταλισμός και άλλα οικονομικά [Περισσότερα…]

    Μόλις προσθέσατε στο καλάθι σας: