Κατανοώντας τον Καπιταλισμό, Ενίαιο

-30%

Κατανοώντας τον Καπιταλισμό, Ενίαιο

Κατανοώντας τον Καπιταλισμό, Ενίαιο

46,95 32,86

In stock
Ανταγωνισμός εντολή και μεταβολή στην οικονομία των ΗΠΑ

46,95 32,86

Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1437-9
Έκδοση:   1η έκδοση, Οκτώβριος 2011
Κωδ. καταλόγου:   9550594
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   638

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Το βιβλίο εισάγει αυτό που λέμε “Τρισδιάσταση” προσέγγιση στην οικονομική. Ανταγωνισμός και επιλογή μέσα από τις διαδράσεις των αγορών. Εντολή και άσκηση εξουσίας στις αγορές, μέσα στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία ως σύνολο. Μεταβολή στους οικονομικούς θεσμούς που διέπουν την οικονομική ζωή, εξεταζόμενη, τόσο από θεωρητική όσο και από ιστορική άποψη, ως μια εξελισσόμενη διαδικασία. Χωρίζεται σε 4 μέρη: α) Ανταγωνισμός, Εντολή και Μεταβολή β) Καπιταλισμός και τάξεις γ) Μικροοικονομική: αγορές και εξουσία δ) Μακροοικονομική: ανεργία και οικονομική μεγέθυνση. Το βιβλίο είναι εισαγωγικό στο μάθημα της Μικροοικονομικής και της Μακροοικονομικής, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό ή ως κείμενο αντιπαράθεσης σε μαθήματα στα οποία χρησιμοποιούνται οι νεοκλασικές μέθοδοι στην οικονομική ή σε σειρές διεπιστημονικών μαθημάτων στις κοινωνικές τάξεις.

Περιεχόμενα

1η Ενότητα:
Ο Καπιταλισμός συγκλονίζει τον κόσμο
Η τρισδιάστατη προσέγγιση στην οικονομική
Οι ρίζες της πολιτικής οικονομίας
Το υπερπροϊόν: εντολή και σύγκρουση
Προσφορά και ζήτηση: Ανταγωνισμός και συντονισμός
Καπιταλισμός και [Περισσότερα…]

    Μόλις προσθέσατε στο καλάθι σας: