εξώφυλλο Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου

Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου

49,76 44,78

Περιγραφή

Το βιβλίο του Robson είναι ένα δοκιμασμένο, πολύ γνωστό εγχειρίδιο που προτείνεται στα περισσότερα αγγλοσαξονικά Πανεπιστήμια για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές κοινωνικών επιστημών που παρακολουθούν μαθήματα μεθοδολογίας των κοινωνικών ερευνών ή επιθυμούν να διεξαγάγουν μια έρευνα στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τους σπουδών. Το βιβλίο επικεντρώνεται κυρίως στις έρευνες μικρής έκτασης, που μπορούν να διεξαχθούν από έναν ερευνητή ή μία ομάδα ερευνητών, και παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας. Καλύπτει ένα μεγάλο εύρος μεθόδων έρευνας, τις δειγματοληπτικές έρευνες, τις πειραματικές διερευνήσεις, τις μελέτες της περίπτωσης, τις εθνογραφικές μελέτες και τις μελέτες θεμελιωμένης θεωρίας. Η παρουσίαση των μεθόδων με τα απαραίτητα βήματα και τις θεωρήσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή τους εισάγει εύκολα το φοιτητή και τον κοινωνικό ερευνητή στη μεθοδολογία και τους εφοδιάζει με τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες ώστε να διεξάγουν έρευνα έξω από το εργαστήριο, σε καταστάσεις «του πραγματικού κόσμου» —, και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του βιβλίου.

Περιεχόμενα

Σημείωμα για την ελληνική έκδοση
Πρόλογος της δεύτερης έκδοσης
Πρόλογος της πρώτης έκδοσης
Ευχαριστίες
Τρόποι χρήσης του βιβλίου
Πριν ξεκινήσετε: Διερεύνηση του πραγματικού κόσμου, Προσεγγίσεις στην κοινωνική έρευνα, Αναπτύσσοντας τις ιδέες σας
Σχεδιάζοντας τη διερεύνηση: Γενικά ζητήματα σχεδιασμού, Προκαθορισμένα σχέδια, Ευέλικτα σχέδια, Σχέδια για συγκεκριμένους σκοπούς: αξιολόγηση, δράση και αλλαγή
Τακτικές. Οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων: Δειγματοληπτικές έρευνες και ερωτηματολόγια, Συνεντεύξεις, Έλεγχοι και κλίμακες, Μέθοδοι παρατήρησης, Πρόσθετες μέθοδοι συλλογής δεδομένων
Επεξεργασία των δεδομένων: Η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων με τον Darren Langdridge, Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων, Η αναφορά της διερεύνησης
Επίλογος
Παράρτημα Α: Συντάσσοντας μια πρόταση για ένα ερευνητικό πρόγραμμα
Παράρτημα Β: Οι ρόλοι των επαγγελματιών-ερευνητών και συμβούλων στην έρευνα στον πραγματικό κόσμο
Γλωσσάριο
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

  • Θεώρηση

    Φρόσω Καλύβα

Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου

49,76 44,78