Ο Αναγνώστης, το Κείμενο, το ‘Eργο

Ο Αναγνώστης, το Κείμενο, το ‘Eργο

In stock
Η συναλλακτική θεωρία του λογοτεχνικού έργου
Επιμέλεια

Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1566-2
Κωδ. καταλόγου: