Κωδικός καταλόγου: 9551207
ISBN: 978-960-01-0977-Χ
1η έκδοση Απρίλιος 2003
14 x 21
σελ. 140

Νικόλαος Κατριβέσης

Κοινωνιολογία του Norbert Elias (Η)

Από τις κοινωνιολογικές δομές στις αλληλεξαρτήσεις

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €9,95
Τιμή: €8,96 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,00 (10%)


Περίληψη

Η σκέψη του Norbert Elias αποκλείει όχι μόνο κάθε τελεολογική και μεταφυσική ερμηνεία της ιστορικής εξέλιξης, αλλά και οτιδήποτε θα αποτελούσε βάση για μια θεωρητική κανονιστική προσέγγιση της κοινωνικής λειτουργίας. Διαμέσου της έννοιας "διάταξη", ο συγγραφέας υπερβαίνει το δυϊσμό άτομο-κοινωνία και οριοθετεί τη δράση από το πλέγμα των δικτύων στα οποία εμπλέκεται το κάθε κοινωνικό υποκείμενο. Σύμφωνα με τον N. Elias, η πορεία του πολιτισμού αποτελεί μέρος της ιστορικής εξέλιξης και ιδιαίτερα των μορφών σχηματοποίησης των κοινωνικών διαπλοκών. Δηλαδή, οι κοινωνικές και οικονομικές αλληλεξαρτήσεις καθώς και οι καταναγκασμοί που προέρχονται από την πολιτική εξουσία αναπτύσσουν μηχανισμούς εσωτερικοποίησης και ελέγχου των συναισθημάτων και των ενστίκτων. Έτσι, η γένεση του κράτους ερμηνεύεται ως απρόβλεπτο αποτέλεσμα της κοινωνικής αλληλεξάρτησης.

Περιεχόμενα

Βιογραφικό σημείωμα του Norbert Elias || Εισαγωγή || Η μεθοδολογική προσέγγιση του N. Elias || ʼτομο και κοινωνία || Σχηματισμοί και αλληλεξάρτηση των κοινωνικών υποκειμένων || Πολιτισμός || Κράτος και εξουσία || Επίλογος || Βιβλιογραφία

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα