Κωδικός καταλόγου: 594007
ISBN: 978-960-01-0766-1
2η ανατύπωση, Μάιος 2004 (1η έκδοση, 1998)
15 x 22
σελ. 360

Ναπολέων Μήτσης

Στοιχειώδεις Αρχές και Μέθοδοι της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Εισαγωγή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης (ή ξένης) γλώσσας

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €23,90
Τιμή: €21,51 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,39 (10%)


Περίληψη

Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, συνηθισμένοι να διδάσκουν την ελληνική ως πρώτη (μητρική) γλώσσα, κλήθηκαν, εντελώς ξαφνικά, να τη διδάξουν ως δεύτερη, χωρίς να έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, χωρίς την απαραίτητη υποδομή, τον κατάλληλο θεωρητικό οπλισμό, την ανάλογη εμπειρία και τα στοιχειώδη βοηθητικά μέσα. Ο συγγραφέας επιχειρεί να καλύψει, ως έναν βαθμό, το κενό που υπάρχει στον τομέα της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και να παράσχει στους εκπαιδευτικούς τη βασική θεωρητική και πρακτική στήριξη, η οποία τους είναι κατ' αρχήν απαραίτητη, για να ανταποκριθούν με επάρκεια στις απαιτήσεις του νέου αντικειμένου διδασκαλίας.

Περιεχόμενα

Η εκμάθηση του δεύτερου κώδικα επικοινωνίας. Θεωρητικά προβλήματα || Πρώτος και δεύτερος κώδικας επικοινωνίας || Βασικές αρχές και μέθοδοι διδασκαλίας του δεύτερου κώδικα επικοινωνίας || Η ελληνική ως δεύτερη (ή ξένη) γλώσσα: Δομικές ιδιαιτερότητες και προβλήματα διδασκαλίας || Τεχνικές και μέσα διδασκαλίας || Η καλλιέργεια των επί μέρους γλωσσικών τομέων || Η ολιστική αντιμετώπιση της γλωσσικής διδασκαλίας

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 32015

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα