Κωδικός καταλόγου: 9550622
ISBN: 978-960-01-1939-8
1η έκδοση, Ιούνιος 2018
21 x 29
σελ. 620

Paul Krugman, Robin Wells

Μικροοικονομική σε Διδακτικές Ενότητες

Επιμελητής: Αλέξης Ιωαννίδης
Επιμελητής: Χρίστος Παπαθεοδώρου
Μεταφραστής: Νικηφόρος Σταματάκης
Μεταφραστής: Θανάσης Βασιλείου
Μεταφραστής: Θανάσης Αθανασίου
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €70,00
Τιμή: €63,00 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €7,00 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο των Paul Krugman και Robin Wells ξεχωρίζει από τα αντίστοιχα συγγράμματα Οικονομικής που έχουν γραφτεί ή μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα. Η ιδιαιτερότητά του οφείλεται κυρίως στην καινοτόμο δομή του, η οποία είναι σπονδυλωτή, χωρίζοντας την ύλη της Μικροοικονομικής σε μικρού μεγέθους διδακτικές ενότητες που μπορούν να μελετηθούν αυτόνομα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απλοποίηση και ευκολότερη κατανόηση σύνθετων εννοιών για τους αναγνώστες και τη διευκόλυνση της επιλογής, παρουσίασης και ανάλυσης της ύλης για τους διδάσκοντες.
Κάθε επιμέρους πεδίο και έννοια παρουσιάζεται μέσω της ανάπτυξης ειδικών παραδειγμάτων και αναφορών σε σύγχρονα στοιχεία, καθιστώντας την κατανόησή τους μία άμεση και ευχάριστη διαδικασία, αποφεύγοντας παράλληλα τη χρήση σύνθετων μαθηματικών εργαλείων. Οι ερωτήσεις και ασκήσεις που ολοκληρώνουν κάθε διδακτική ενότητα βοηθούν στην αυτό-αξιολόγηση του αναγνώστη και συμβάλλουν στην κριτική κατανόηση της ύλης.
Η όλη θεματική περιοχή που καλύπτεται είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένη, καθιστώντας το εγχειρίδιο ένα πλήρες διδακτικό εργαλείο στη μελέτη τόσο των γενικών αρχών όσο και εξειδικευμένων πεδίων της σύγχρονης Μικροοικονομικής.
Όλα αυτά σε συνδυασμό με την εκτεταμένη χρήση λειτουργικών διαγραμμάτων, την αισθητικά άψογη παρουσίαση και τη χρήση απλής αλλά ταυτόχρονα περιεκτικής γλώσσας δημιουργούν ένα επιστημονικό κείμενο που συνδυάζει τη βαθιά γνώση της θεωρίας που έχουν οι συγγραφείς του με την καλύτερη δυνατή παρουσίασή της. Είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να γίνει βασικός σύμβουλος κάθε νέας και νέου που θέλει να ξεκινήσει και να εμβαθύνει στη μελέτη της Μικροοικονομικής.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Βασικές οικονομικές έννοιες || Προσφορά και ζήτηση || Ελαστικότητα και ο νόμος της ζήτησης || Η αποτελεσματικότητα της αγοράς || Κρατικές πολιτικές και φόροι || Διεθνές εμπόριο || Οικονομική και λήψη αποφάσεων || Παραγωγή και κόστος || Δομή αγοράς και τέλειος ανταγωνισμός || Μονοπώλιο || Ατελής ανταγωνισμός || Αποτυχία της αγοράς και ο ρόλος του κράτους || Οι αγορές των συντελεστών παραγωγής και η διανομή του εισοδήματος || Πρόσθετα θέματα μικροοικονομικής

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα