Κωδικός καταλόγου: 9552166
ISBN: 978-960-01-1893-3
1η έκδοση, Ιούλιος 2017
17 x 24

Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος

Φιλοσοφία και Ρητορική στην Κλασική Σκέψη

Εκδόσεις: Gutenberg

Περιεχόμενα

Συντομογρα?ίες || Εισαγωγή || Λόγος και πράξη || Λόγος και ήθος || Στάσις και ομόνοια || Η πολιτική διάσταση των αρετών || Λόγος και νόμος || Συμπεράσματα || Βιβλιογρα??α || Π?νακας κειμ?νων || Ευρετήριο ονομάτων