Κωδικός καταλόγου: 9120939
ISBN: 978-960-01-1918-3
1η έκδοση, Μάρτιος 2018
17 x 24
σελ. 458

'Αρχομ' αείδειν

Δεκατρείς μελέτες για τους αρχαίους ελληνικούς ύμνους

Επιμελητής: Φλώρα Μανακίδου
Επιμελητής: Μαρία Νούσια - Fantuzzi
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €25,00
Τιμή: €22,50 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,50 (10%)


Περίληψη

Η θρησκευτική πρακτική των αρχαίων Ελλήνων στηρίζεται σε ένα συνδυασμό από δρώμενα και λεγόμενα. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι ύμνοι. Στον αρχαιοελληνικό κόσμο τα πάντα είναι πλήρη θεών, ημίθεων και ηρώων, ενώ το θρησκευτικό και το κοσμικό βρίσκονται σε αδιάσπαστη ενότητα και συνεχή αλληλεπίδραση τόσο στην καθημερινότητα όσο και στη λογοτεχνία και την τέχνη. Από την άποψη αυτή η ενασχόληση με τους αρχαίους ελληνικούς ύμνους είναι στην πραγματικότητα ενασχόληση με το σύνολο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.
Έχοντας επίγνωση του τεράστιου εύρους του αντικειμένου μελέτης, ο ανά χείρας τόμος φιλοξενεί τις μεταφράσεις από οκτώ καταξιωμένες διεθνώς μελέτες καθώς και πέντε μελέτες που συγγράφηκαν ειδικά για τον τόμο. Όλες παρέχουν σημαντικές πληροφορίες πάνω στις διάφορες επιμέρους κατηγορίες ύμνων και θέτουν διάφορα ερωτήματα που ανακύπτουν από τη σχετική έρευνα.

Περιεχόμενα

Πρόλογος επιμελητριών || Εισαγωγή || Κατάλογος συντομογραφιών || ΕΠΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ: 1. Η δομή των Ομηρικών Ύμνων: μια μελέτη για το είδος, 2. Ο Ύμνος στη Δήμητρα και οι Ομηρικοί Ύμνοι, 3. Ο Ομηρικός Ύμνος στον Ερμή, 4. Η σύλληψη και οι εκφάνσεις του ιερού στον Ομηρικό Ύμνο στην Αφροδίτη, 5. Το υμνικό προοίμιο της Θεογονίας του Ησίοδου || ΛΥΡΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ: 1. Ο ύμνος στους θεούς στην αρχαία ελληνική χορική ποίηση και ο λατρευτικός του προορισμός, 2. Προσευχή στον Διόνυσο: ξαναδιαβάζοντας τον Ανακρέοντα, απ. 2 B. (301 P.), 3. Παιανική αμφισημία: μια μελέτη της αναπαράστασης του παιάνα στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία || ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΥΜΝΟΙ: 1. Οι ύμνοι στις τραγωδίες του Ευριπίδη, 2. Πώς να θεοποιήσετε έναν θνητό (προσπαθώντας) και να μην προσβάλετε τα θεία (Ψευδο-Ευριπίδη Ρήσος στ. 342-87) || ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ ΥΜΝΟΙ: 1. Καλλίμαχου Ύμνοι στον Δία και στον Απόλλωνα: ο θεός, ο βασιλιάς και ο ποιητής, 2. Οι φιλοσοφικοί ποιητικοί ύμνοι σε αφηρημένες έννοιες και η εξέλιξη του είδους, 3. Οι Ορφικοί Ύμνοι: καταγωγή και πρόσληψη, Επίμετρο, Πέντε Ορφικοί Ύμνοι, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο ονομάτων και όρων || Σημείωμα για τις επιμελήτριες και τη μεταφράστρια του τα?μου

Παρατηρήσεις

Τα κείμενα γράφουν οι: Φλ?ρα Π. Μανακ?δου, Μαρ?α Νο?σια-Fantuzzi, Richard Janko, Robert Parker, Aθαν?σιος Β?ργαδος, Vinciane Pirenne-Delforge, William W. Minton, Paola Angeli Bernardini, Simon Goldhill, Ian Rutherford, William D. Furley, Μarco Fantuzzi, Μαρ?α Νο?σια-Fantuzzi, Ειρ?νη Ευδοκ?α Νο?σια.