εξώφυλλο Η Απομάγευση των Διεθνών Θεσμών

Γιώργιος Στασινόπουλος

Ο Γιώργος Στασινόπουλος γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα. Διδάσκει Οικονομική Πολιτική και Διεθνή Πολιτική Οικονομία στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Βιβλία του ίδιου: Νομισματική Θεωρία και Πολιτική στην Ελλάδα τον 19ο Αιώνα (Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός, 2000)· Η Ρητορική της Ανάπτυξης: Οικονομικές Ιδέες και Οικονομική Πολιτική την Περίοδο της Ανασυγκρότησης 1944-1952 (Αθήνα: Gutenberg, 2010).

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: