Home   Κατάλογος βιβλίων   Για τον εκδοτικό οίκο   Νέα   Νέες εκδόσεις   Προσεχείς εκδόσεις   Σχετικοί σύνδεσμοι   Φόρμα επικοινωνίας
::ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ::ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Τόμος: 1
Κωδικός καταλόγου: 9550558
ISBN: 978-960-01-1168-2
1η έκδοση, Οκτώβριος 2007
17 x 24, σελ. 503

Gutenberg
Ξεπαπαδέας Αναστάσιος , Γιαννίκος Ιωάννης
Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά
Θεωρία και εφαρμογές
Εκδόσεις: Gutenberg
€38Λύσεις Ασκήσεων σε μορφή Adobe Acrobate lyseis.pdf

Παροράματα paroramata.pdf

Παραδείγματα paradeigmata.zip

Περίληψη
Το βιβλίο αυτό περιέχει μία εκτεταμένη και συστηματική παρουσίαση των μαθηματικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην οικονομική επιστήμη, καθώς και του τρόπου εφαρμογής τους κατά την ανάλυση επί μέρους οικονομικών προβλημάτων. Απευθύνεται σε σπουδαστές των επιστημών της οικονομίας και της διοίκησης που έχουν ανάγκη από ένα ενοποιημένο πλαίσιο το οποίο να περιέχει, τόσο τα κατάλληλα σύγχρονα μαθηματικά εργαλεία, όσο και τη μεθοδολογική προσέγγιση για την εφαρμογή τους στην ανάλυση φαινομένων που μελετούνται στην οικονομία και τη διοίκηση. Επιπλέον, το βιβλίο απευθύνεται και σε φοιτητές ή αποφοίτους μαθηματικών τμημάτων, οι οποίοι σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τη μαθηματική τους κατάρτιση στη μελέτη οικονομικών. Για να ε­πιτευχθεί στενότερη σύνδεση των μαθηματικών εργαλείων με την οικονομική θεωρία, οι οικονομικές εφαρμογές ακολουθούν τις μαθηματικές μεθόδους, ενώ για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών το βιβλίο περιέχει ένα μεγάλο αριθμό ασκήσεων που καλύπτουν τόσο τα μαθηματικά εργαλεία όσο και τις εφαρμογές.
Στον τόμο αυτό καλύπτονται θέματα ανάλυσης, γραμμικής άλγεβρας, διαφορικού λογισμού, βελτιστοποίησης χωρίς περιορισμούς και ολοκληρωτικού λογισμού. Στα κεφάλαια 1 έως 3 παρουσιάζονται στοιχεία θεωρίας συνόλων, οι έννοιες της σχέσης και της συνάρτησης, οι έννοιες του ορίου και της συνέχειας, η έννοια της κυρτότητας για σύνολα και συναρτήσεις, ενώ ορίζεται η συνάρτηση χρησιμότητας. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται αναλυτικά η έννοια της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής, οι κανόνες παραγώγισης και η μεθοδολογία βελτιστοποίησης για συνάρτηση μιας μεταβλητής. Στις οικονομικές εφαρμογές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι έννοιες του οριακού και μέσου μεγέθους, της ελαστικότητας, του πολλαπλασιαστή, της μεγιστοποίησης κέρδους στο μονοπώλιο και τον πλήρη ανταγωνισμό. Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται μεταξύ άλλων οι μήτρες και οι σχέσεις και πράξεις μεταξύ μητρών, οι ορίζουσες, η αντιστροφή μιας μήτρας. Το κεφάλαιο 7 καλύπτει την επίλυση γενικών γραμμικών συστημάτων καθώς και θέματα χαρακτηριστικών τιμών, ενώ η οικονομική εφαρμογή περιλαμβάνει την ανάλυση του υποδείγματος εισροών-εκροών. Στο κεφάλαιο 8 ορίζεται η έννοια της μερικής παραγώγου, του ολικού διαφορικού, ενώ παρουσιάζεται η μεθοδολογία βελτιστοποίησης συναρτήσεων με πολλές ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι οικονομικές εφαρμογές στο κεφάλαιο 9, περιλαμβάνουν την παρουσίαση της μεθοδολογίας της συγκριτικής στατικής ανάλυσης, της έννοιας της μερικής ελαστικότητας, καθώς και εκτεταμένη παρουσίαση της θεωρίας της επιχείρησης. Στο κεφάλαιο 10 παρουσιάζονται οι έννοιες του αορίστου και του ορισμένου ολοκληρώματος, καθώς και οι έννοιες του γενικευμένου, του πολλαπλού και του επικαμπύλιου ολοκληρώματος. Οι οικονομικές εφαρμογές των ολοκληρωμάτων στο κεφάλαιο 11 περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων θέματα ανάλυσης παρούσας αξίας χρηματορροών, των εννοιών του πλεονάσματος του καταναλωτή, του παραγωγού και της μεγιστοποίησης του κοινωνικού πλεονάσματος μέσω τιμολογιακής πολιτικής.
Οι λύσεις των ασκήσεων καθώς και παραδείγματα για επίλυση προβλημάτων με χρήση του προγράμματος Mathematica βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dardanosnet.gr/home/ mathematics-xepapadeas.

Περιεχόμενα
Ευρετήρια || Εισαγωγή || Εισαγωγικές έννοιες: Μαθηματικά Υποδείγματα || Σύνολα και συναρτήσεις || Όρια και συνέχεια Συναρτήσεων || Κυρτά σύνολα και συρτές συναρτήσεις || Διαφορικός λογισμός || Οικονομικές εφαρμογές των παραγώγων || Γραμμική άλγεβρα || Γραμμικά συστήματα - Χαρακτηριστικές τιμές || Πολυμεταβλητός διαφορικός λογισμός || Οικονομικές εφαρμογές πολυμεταβλητού διαφορικού λογισμού || Ολοκληρωτικός λογισμός || Οικονομικές εφαρμογές των ολοκληρωμάτων || Βιβλιογραφία

Παρατηρήσεις
Με σκληρό εξώφυλλο


Θεματικές ενότητες

::ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ::ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
::ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ::ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ::ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

                        
  
Αναζήτηση
Μπορείτε να κάνετε αναζητήσεις στον Κατάλογο των βιβλίων μας χρησιμοποιώντας είτε το ακόλουθο πεδίο είτε τις Αναλυτικές Αναζητήσεις


Νέες εκδόσεις

Ίσως είναι και έτσι… Μασσαλάς Χρήστος λεπτομέρειες
Τρεις Ελληνικοί Μύθοι Meschke Michael λεπτομέρειες
Αναζητώντας τα Χαμένα Δικαιώματα στην Ελλάδα Δημητράς Παναγιώτης λεπτομέρειες
Μυθιστόρημα τον Εικοστό Αιώνα (Το) Tadie Jean-Yves λεπτομέρειες
Πολιτική Οικονομία Βαρουφάκης Γιάνης λεπτομέρειες
Ευρωπαϊκή Μακροοικονομική Burda Michael, Wyplosz Charles λεπτομέρειες
Εκπαιδευτική Πολιτική των Διεθνών Οργανισμών (Η) Τσαούσης Δημήτρης, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΕΚ. ΜΟ. ΚΟΠ. λεπτομέρειες
Πρόσωπα και Προσωπεία της Ποίησης Μέντη Δώρα λεπτομέρειες 


Προσεχείς εκδόσεις
  • Προάγοντας την Ψυχική Ανθεκτικότητα στο Χώρο του Σχολείου Henderson Nan, Milstein Mike λεπτομέρειες

  • Πολιτικές της Κοινωνικής Θεωρίας Γεωργούλας Αντώνης λεπτομέρειες

  • Έννοια του Χρόνου (Η) Kummel Friedrich λεπτομέρειες

 


Newsletter
Μπορείτε να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το δωρεάν ενημερωτικό newsletter μας. Συμπληρώστε το e-mail σας παρακάτω και εγγραφείτε στη λίστα των παραληπτών μας. Μπορείτε επίσης να διαγραφείτε.

  
   ^ αρχή σελίδας
Site designed and hosted by ScriptNet

Copyright © 1998-2002 dardanosnet.  All Rights Reserved
Διδότου 37, 10680 Αθήνα   τηλ. 0103642003, fax 0103642030
email info@dardanosnet.gr