Κωδικός καταλόγου: 567282
ISBN: 978-960-01-0743-2
1η έκδοση, 1998
21 x 29
σελ. 198

Νίκος Κομνηνός

Καινοτόμος Περιφέρεια (Η)

Το περιφερειακό τεχνολογικό πρόγραμμα Κ. Μακεδονίας

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €24,89
Τιμή: €22,40 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,49 (10%)


Περίληψη

Η "Καινοτόμος Περιφέρεια" είναι μια στρατηγική που σχεδιάσθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής και του Προγράμματος Innovation για να υποστηρίξει την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών περιφερειών μέσω της βελτίωσης των ερευνητικών και τεχνολογικών ικανοτήτων τους.
Το βιβλίο παρουσιάζει τη διαμόρφωση της στρατηγικής καινοτομίας στην Κεντρική Μακεδονία: περιλαμβάνει την ανάλυση του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας, την επεξεργασία προτεραιοτήτων για την υποστήριξη της καινοτομίας, τη διατύπωση του σχεδίου δράσης και την εφαρμογή των επιμέρους έργων.

Περιεχόμενα

Οργάνωση του περιφερειακού τεχνολογικού προγράμματος || Περιφερειακό σύστημα καινοτομίας στην Κ. Μακεδονία || Επεξεργασία περιφερειακής στρατηγικής καινοτομίας || Σχέδιο δράσης || Εφαρμογή

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 32234

Δίγλωσση έκδοση

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα