Κωδικός καταλόγου: 550513
ISBN: 978-960-01-0585-5
3η ανατύπωση, Φεβρουάριος 2002 (1η έκδοση, 1995)
17 x 24
σελ. 364

Ανδρέας Κιντής

Σύγχρονη Στατιστική Ανάλυση

Συμβολή στην Επιστημονική Έρευνα και στη Λήψη των Αποφάσεων

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €25,98
Τιμή: €23,38 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,60 (10%)


Περίληψη

Κύριος σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει κατά τρόπο προσιτό σε προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε επιστήμονες που ασχολούνται επαγγελματικά με τους παραπάνω τομείς, τη σύγχρονη στατιστική μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη διερεύνηση, στον έλεγχο και στην πρόβλεψη φαινομένων σε συνθήκες αβεβαιότητας. Ειδικότερα, το βιβλίο στοχεύει: (α) στο να παρουσιάσει κατά τρόπο σύγχρονο το μεγαλύτερο μέρος των στατιστικών μεθόδων, που έχουν αποδειχθεί χρήσιμες σε πολλούς τομείς της έρευνας και στον τομέα λήψης των αποφάσεων και (β) στο να αποτελέσει βασικό βοήθημα για φοιτητές και διδάσκοντες κατά τη διδασκαλία μαθημάτων Στατιστικής και Οικονομετρίας προπτυχιακού επιπέδου.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Εισαγωγή || Στατιστικά δεδομένα και κατανομές συχνοτήτων || Μέτρα συμπύκνωσης των πληροφοριών των δεδομένων: παράμετροι κατανομών συχνοτήτων || Βασική θεωρία πιθανοτήτων || Κατανομές τυχαίων μεταβλητών || Θεωρία και κατανομές δειγματοληψίας || Στατιστική επαγωγή Ι: εκτιμητική || Στατιστική επαγωγή ΙΙ: έλεγχος υποθέσεων || Ασκήσεις || Παράρτημα: Στατιστικοί πίνακες || Βιβλιογραφία

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα