Κωδικός καταλόγου: 9581077
ISBN: 978-960-01-1969-5
1η έκδοση, Ιούλιος 2018
17 x 24
σελ. 550

Shuang Liu, Zala Volcιc, Cindy Gallois

Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Παγκόσμιοι πολιτισμοί και πλαίσια

Επιμελητής: Ευγενία Αρβανίτη
Μεταφραστής: Αδριανός Φριλίγγος
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €40,00
Τιμή: €36,00 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €4,00 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό έρχεται να συζητήσει νέες θεωρίες, μοντέλα, έννοιες και ερωτήματα που νοηματοδοτούν τη διαπολιτισμική επικοινωνία μέσα σε καθημερινές διαπολιτισμικές συναντήσεις. Η διαπολιτισμική επικοινωνία ως έννοια είναι χρήσιμη για την κατανόηση και την αποτελεσματική διαχείριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Οι συναλλαγές και η επικοινωνία με ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών (επανα)νοηματοδοτούνται στον χώρο και τον χρόνο και εντατικοποιούνται μέσα από τις τεχνολογίες επικοινωνίας, τα συ¬στήματα μεταφοράς, την παγκόσμια οικονομία και τη διεθνή μετανάστευση/κινητικότητα. Σε αυτό το πολυσχιδές πλαίσιο επικοινωνίας και παγκοσμιοποιημένης κοινωνικότητας, ο πολιτισμός μας καθορίζει τη συμπεριφορά μας. Νέες προκλήσεις εμφανίζονται και απαιτούν ικανότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας για να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά σε ένα διασυνδεδεμένο πλαίσιο, καθώς ο τρόπος που πράττουμε μπορεί να μην είναι ούτε ο μόνος ούτε και ο πιο σωστός.
Στο βιβλίο προτείνονται ερωτήματα προς συζήτηση, πολιτισμικά παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης και βιβλιογραφία που προάγουν την ενεργή και αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση, την αναστοχαστικότητα, την κατανόηση πολλαπλών οπτικών, τον διαπολιτισμικό διάλογο και την κριτική σκέψη. Οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες στον σύγχρονο εκπαιδευτικό προκειμένου να προετοιμάσει τον πολίτη του κόσμου για μια κοινωνία συμπερίληψης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Εισαγωγή || Προκλήσεις της ζωής σε μια παγκόσμια κοινωνία || Κατανοώντας την επικοινωνία || Κατανοώντας τον πολιτισμό || Η επίδραση του πολιτισμού στην αντίληψη || Πολιτισμικοί και αξιακοί προσανατολισμοί || Κατηγοριοποίηση, υπο-ομάδες και ταυτότητες || Λεκτική επικοινωνία και πολιτισμός || Μη λεκτική επικοινωνία και πολιτισμός || Μετανάστευση και επιπολιτισμός || Αναπτύσσοντας σχέσεις με τους πολιτισμικούς άλλους || Διαχείριση διαπολιτισμικών συγκρούσεων || Μέσα μαζικής ενημέρωσης, τεχνολογία και πολιτισμική αλλαγή || Αναπτύσσοντας αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία || Γλωσσάρι || Βιβλιογραφικές αναφορές || Ευρετήριο