Κωδικός καταλόγου: 888907
ISBN: 960-91417-1-4
1η έκδοση, Ρέθυμνο 2006
17 x 24
σελ. 176

'Αννα Στραταριδάκη - Κυλάφη

Ιστορία στην Προσχολική Εκπαίδευση (Η)

Θεωρητικές θέσεις και ενδεικτικές εφαρμογές

Εκδόσεις: Κεντρική Διάθεση

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Η Ιστορία || Η προσέγγιση της ιστορίας στην προσχολική εκπαίδευση || Οι συνιστώσες προσέγγισης και μελέτης της ιστορίας και η πρόσληψή τους από τα μικρά παιδιά || Οι χρονικές έννοιες κατά την προσέγγιση της ιστορίας από τα μικρά παιδιά || Μέσα και διδακτικές αρχές για την προσέγγιση της ιστορίας από τα μικρά παιδιά || Η προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής ιστορίας από τα παιδιά του ελληνικού νηπιαγωγείου, ενός πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος || Ενδεικτικές προτάσεις για εφαρμογές || Επίλογος || Βιβλιογραφία || Ευρετήριο

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα