Κωδικός καταλόγου: 9557328
ISBN: 978-960-01-1803-2
1η έκδοση, Οκτώβριος 2016
17 x 24
σελ. 408

Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών με τη Χρήση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου (e-Learning)

Από τη θεωρία στην πράξη

Επιμελητής: Παναγιώτης Αναστασιάδης
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €24,50
Τιμή: €22,05 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,45 (10%)


Περίληψη

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς υπό προϋποθέσεις μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην άρση πολλών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, ως ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, διασφαλίζοντας ευελιξία στον χώρο, τον χρόνο και τον ρυθμό της μάθησης.

Ο στόχος του συλλογικού τόμου είναι να αναδείξει καλές πρακτικές εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με έμφαση στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Οι 19 συγγραφείς που συνέβαλαν στη δημιουργία του συλλογικού τόμου είναι μέλη ΔΕΠ και νέοι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τα κεφάλαια δημοσιεύονται στον συλλογικό τόμο, μετά από διαδικασία ανώνυμης κρίσης και αφορούν καλές πρακτικές εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με τη χρήση των ΤΠΕ.

Ο συλλογικός τόμος απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε επιμορφωτές εκπαιδευτικών, σε ερευνητές, σχεδιαστές και υπεύθυνους ακαδημαϊκών και επιμορφωτικών προγραμμάτων οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις προηγμένες μαθησιακές τεχνολογίες στα προσφερόμενα επιμορφωτικά τους προγράμματα.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή || Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου διαδικτυακού περιβάλλοντος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της ομογένειας (2011-2014) || Εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών με τη χρήση των ΤΠΕ: «Η αξιοποίηση του WEB 2.0 στο σύγχρονο σχολείο - Από τη θεωρία στην πράξη με έμφαση στη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη» || Το e-Learning ως σημείο σύγκλισης της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και της δια βίου μάθησης: Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου || Εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών με τη χρήση του Youtube || Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης σε διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης μέσω εικονικών συμμετεχόντων || Σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Η περίπτωση των ιστοσεμιναρίων (webinars)για εκπαιδευτικούς πληροφορικής και όχι μόνο || Δημιουργία και υποστήριξη εκπαιδευτικών κοινοτήτων στις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας || Αξιολόγηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με βάση τις απόψεις των εκπαιδευόμενων || Εικονική κοινότητα πρακτικής για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων στο νότιο Αιγαίο. Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση (2013-2014).

Παρατηρήσεις

Τα κείμενα γράφουν οι: Παναγιώτης Αναστασιάδης, Κώστας Απόστολος, Αλιβίζος Σοφός, Χρυσή Βιτσιλάκη, Βασιλεία Αρβανιτίδου, Παναγιώτης Αντωνίου, Γεώργιος Σερμπέζης, Σπύρος Κιουλάνης, Αναστασία Παναγιωτίδου, Ευθύμιος Βαλκάνος, Σπυρίδων Χ. Παπαδάκης, Πέτρος Στεργιόπουλος, Σοφοκλής Σωτηρίου, Κατερίνα Ρίβιου, Εμμανουήλ Αποστολάκης, Χαράλαμπος Μουζάκης, Αγορίτσα Γόγουλου, Αλέξης Κόκκος, Νίκος Τζιμόπουλος.